Skip to main content
Support

אנטישמיות: מראשיתה ועד ימינו

בקורס זה, חמישים חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם - היסטוריונים, סוציולוגים, מדעני מדינה, בלשנים ואנשי ציבור ידועים לוקחים את הלומדים למסע מרתק ומטריד הסוקר את התפתחות האנטישמיות לאורך ההיסטוריה, מהעולם העתיק ועד לימינו.

Start Date: פתוח ללמידה
Duration: 20 שעות
Price: Free

Course Description

קורס זה בנוי משישה שיעורים ומכיל הרצאות וידיאו, מסמכים מקוריים, תמונות, סרטים היסטוריים ועוד. מחציתו הראשונה בוחנת את התפתחות האנטישמיות עד השואה, החל בתקופה היוונית-רומית, דרך ימי הביניים ועד העידן המודרני. המחצית השנייה עוסקת בימינו ומתמקדת באנטישמיות בימין הקיצוני, באנטישמיות בשמאל הקיצוני באנטישמיות בעולם הערבי והמוסלמי וסוקרת כיצד השתמרו דימויים אנטישמיים ישנים ועלו ביטויים חדשים, דוגמת הכחשת השואה, סילוף שואה ואנטי-ציונות.

What You Will Learn

  • מהי אנטישמיות ומה מייחד אותה לעומת סוגים אחרים של שנאה
  • מהם השורשים ההיסטוריים והאידאולוגיים של התופעה וכיצד היא התפתחה לאורך השנים
  • מהם המאפיינים של התופעה בימינו
  • מהן הדרכים לזהות אנטישמית ותקריות אנטישמיות בעבר ובהווה
  • מהם הביטויים השונים של התופעה, כפי שהם מוצגים בקורס, ומה יחסי הגומלין ביניהם
  • מהן ההבחנות בין אנטישמיות ובין ביקורת לגיטימית כלפי מדינת ישראל

Instructors

יוסי קוגלר

יוסי קוגלר

דפנה דולינקו

דפנה דולינקו

דימה קולוטילנקו

דימה קולוטילנקו

Enroll