Skip to main content
Support

פיתוח למידה אינטראקטיבית באמצעות Storyline

Start Date: May 19, 2019
Duration: 5 שעות שבועיות
Price: Free

Course Description

תוכנת הStoryline מובילה בשוק העולמי בפיתוח של לומדות אינטראקטיביות. הפיתוח הוא יעיל, ואינו דורש כל רקע קודם.

What You Will Learn

  • סביבת עבודה וכלים בסיסיים
  • אינטראקציות בסיסיות
  • עיצוב מעטפת ויצוא המוצר
  • סוגי שאלות
  • אינטראקציות מתקדמות
  • סרטוני סמן
  • משחוק בלמידה

Instructors

תוכנת ה Storyline הינה מחולל לפיתוח לומדות, סרטוני סמן ומשחקי למידה ומאפשרת ליצור אמצעי למידה מתוקשבים בצורה קלה, פשוטה ונוחה. הקורס פותח על ידי מדור טי''ל (טכנולוגיות ייעודיות להדרכה) בקריית ההדרכה של צה''ל בנגב ומיועד לכל מי שמעוניין לפתח אמצעי למידה מתוקשבים. הקורס מכיל תשעה פרקים: סביבת עבודה, אינטראקציות בסיסיות, עיצוב מעטפת וייצוא המוצר, סוגי שאלות, אינטראקציות מתקדמות חלק 1, אינטראקציות מתקדמות חלק 2, סרטוני סמן, משחוק בלמידה וסיכום. בקורס מתבצעת למידה מותאמת אישית המשלבת למידה במנות קטנות, תוך הקניית ידע ומיומנויות בשילוב סרטוני הדרכה, Jobs aids, סרטוני סמן, תרגולים וביצוע פרויקטים. שפת הקורס הינה עברית (הרצאות הווידאו מועברות בעברית ומלוות בכתוביות בעברית). רמת הקורס הינה למתחילים והוא מיועד לכל מי שבעל מיומנות בסיסית לעבודה עם ppt/powerpoint. מי שיעברו את הקורס בהצלחה יקבלו תעודה.
Enroll