תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

6 שעות

קורס זה הינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי "למידה בהתאמה"- השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר. לצורך קבלת גמול יש ללמוד קורס זה במסגרת השתלמות.
הקורס פתוח ללמידה חופשית למטרת העשרה וידע (ללא גמול ישיר).

זהו הקורס הראשון בסדרת קורסים המבוססים על האזנה להסכתים (פודקאסטים), במסגרת פיתוח מקצועי. הקורס פתוח להאזנה לכל המעוניין/ת ללמוד בו.

מה נלמד?
כמורות ומורים במאה ה-21, פתוחות בפנינו אפשרויות רבות ללמוד כיצד לקדם הוראה דיפרנציאלית באמצעות כלים דיגיטליים, ולהתאים את ההוראה לתלמידים שלנו בצורה מיטבית.

  • הקורס עוסק בשילוב כלים דיגיטליים לקידום הלמידה הדיפרנציאלית בכיתה.
  • הפרק הראשון מתייחס לאתגר שעומד בפני המורות והמורים ביישום ההוראה הדיפרנציאלית.
  • הפרק השני מרחיב בהשפעה העצומה שיש להוראה דיפרנציאלית על הלומדות והלומדים.
  • הפרק השלישי עוסק בטכנולוגיה שמתקדמת בצעדי ענק לכיוון מערכות אינטליגנטיות שמכירות את הלומדים ואף לומדות עליהם בזמן הלמידה.
  • הפרק הרביעי מסכם את הקורס ועוסק  בפרקטיקות ליישום בפועל.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה