תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

6 שעות

מה נלמד? 

  • הגדרת המשבר – הכרות ראשונית עם המודל הזיקתי והעמקה ברבע הראשון שלו, הגדרת קונפליקט ותחילת עבודה עם כלי לניטור סיכונים שמטרתו לסייע למנהלים לבחון את חומרת האירוע הצפוי ולהיערך בהתאם.
  • היערכות למשברים – היכרות ולמידה של הרבע השני של המודל הזיקתי והקניית כלים דיאלוגיים לצמצום ומניעת משברים: מודל לניהול קטבים, ומודל לשאילת שאלות טובות יותר.
  • ניהול אירועי משבר – היכרות ולמידה של הרבע השלישי של המודל הזיקתי. הענקת כלים ושיטות לניהול שיחה קשה, באמצעות התנסות במודלים grow ו last
  • ניהול אחר משברים היכרות ולמידה של הרבע הרביעי של המודל הזיקתי, בנוסף לעבודה והתנסות במודל העץ בעיה.

תיאור:

הצטרפו לקורס שנבנה על ידי מומחי התוכן במכון אבני ראשה למנהיגות בית ספרית!

התפקיד הניהולי טומן בחובו קונפליקטים ומצבי משבר כחלק משגרת הניהול בבית הספר.
קורס זה, שפותח על בסיס הידע והניסיון שנצברו במכון אבני ראשה למנהיגות בית ספרית, מציע דרכים ושיטות עבודה לצפייה מראש של מצבים שיש בהם קונפליקט לפני התרחשותם, התמודדות בזמן אמת והפקת לקחים ומסקנות לאחר התרחשות באופן שיצמצם את הסיכוי להתרחשות המשבר בעתיד.

הקורס מתמקד במודל מרכזי לניהול ומניעת משברים הנקרא המודל הזיקתי. המודל מחולק לארבעה רבעים וכל אחד מפרקי הקורס מתעמק ברבע אחד מתוך המודל.

בתום הקורס מנהלים ומנהלות בית ספר יצאו מצוידים בכלים שרכשו לניהול וחיזוי מצבי קונפליקט, לאחר שהתנסו בעבודה עם המודלים השונים המוצעים בקורס.

 

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה