תאריך התחלה

02/12/2021

מחיר

חינם

משך הקורס

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • נלמד מהו תיווך ככלי להוראה בכיתה שבה מגוון לומדים נשען על עקרון התיווך כוונה והדדיות – מושג מרכזי בגישת ההוראה המותאמת.
  • תיערך היכרות עם ארבע דרכים ליישום העיקרון כוונה והדדיות.
  • יילמדו ארבע אסטרטגיות ליישום העיקרון כוונה והדדיות: שותפות והתנסות פעילה, למידה רב חושית, התאמת חומרי הלמידה ויצירת רלוונטיות לעולם התלמיד.

תיאור:

ההוראה המותאמת היא גישה חינוכית המכירה בקיומה של שונות בין בני האדם. לפי גישה זו, התלמיד נמצא במרכז התהליך הלימודי ויש לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המתאים לו, ולהציב לו מטרות לימודיות, חברתיות ואישיות ההולמות את יכולתו, את נטיותיו ואת צרכיו, תוך שיתופו בתהליך והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה.
אז מה נלמד בקורס? נכיר אסטרטגיות הוראה הנותנת מענה לצרכים אלה ונתאים מענה לצורכי ההוראה המגוונים של הלומדים.

הקורס יתמקד בכשירות המתבססת על עקרון התיווך כוונה והדדיות

הקורס הסתיים