שינוי שפה
שינוי שפה
התחברות \ הרשמה
התחברות \ הרשמה
קטלוג
קטלוג
צור קשר
צור קשר

זמן הערכה – המפתח לקידום המנהל, המורה והארגון

הקורס עוסק בהערכת מורים ובאופן שהערכה זאת מקדמת את יעדי בית הספר. הוא פורט את שיקולי המנהל לבחירת הממדים והזירות להערכת המורים ובקשר שבין הערכה זו לבין הפיתוח המקצועי שלהם באופן אישי וכצוות.
icon-degrees
icon-price
long course
10
video play

שלב יישומי עבור גמול השתלמות באופן מקוון

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 01.12.22
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בסיום פרק הלמידה.
הרישום ייסגר בתאריך 1.3.23
שימו לב –

 • כל חלק יישומי והגשת מטלה מקנה 10 שעות לצבירה לגמול.
 • כדי להיות זכאים לגמול עליכם להשלים לפחות שלושה קורסי מיקרו (30 שעות), בציון של 80 ומעלה בכל אחד מהקורסים בשנה זו, תשפ”ג.
  את העבודה בקורס יש להגיש לא יאוחר מ 16.4.23

ניתן לצבור את הקורסים לגמול עד סוף שנת תשפ”ג.

שימו לב ! השנה , בניגוד לשנים קודמות , השלב היישומי ילווה במנחה צמוד שיעמוד  לעזרתכם הן באמצעות קבוצת וואטסאפ, אליו תשויכו לאחר ההרשמה, הן במפגשי זום למענה על שאלות וכמובן בפורום המופיע במרחב הלמידה של סביבת ה MOODLE.
הקישורים ייפורסמו על ידי המרצה בקבוצה ובסביבת הלמידה . 

מידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן 

 • טיפוח תפיסה של הערכת עובדי ההוראה כמקדמת תהליכים בית ספריים בשגרת בית הספר.
 • טיפוח תרבות הערכה של עובדי ההוראה לקדום הוראה, למידה של הצוות החינוכי והארגון.
 • חיבור בין הערכת עובדי הוראה לבין תכנון והובלה של הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר.
 • בחינת התאמתם של עובדי ההוראה למערכת החינוך באמצעות תהליכי הערכה.
 • קידום יעדי בית הספר באמצעות תהליכי הערכת עובדי הוראה.

תהליך הערכה מהווה הזדמנות להסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה כבסיס להתפתחות המקצועית של המורים לטובת שיפור תהליכי הוראה, למידה והערכה בבית הספר:
הערכת מורים היא אמצעי לחיזוק המנהיגות הפדגוגית של מנהל/ת בית הספר.
הערכה ומשוב למורים מקנים למנהל כלי אבחון פדגוגי של בית הספר המיועד לקידום מקצועי של עובדי ההוראה ושל הארגון.
קביעת ההתאמה של המורים החדשים להשתלבות במערכת החינוך צריכה להיות בהלימה לדמות המורה.
הערכה משמשת לקידום בדרגה.

תהליך הערכה הוא גם בסיס לתכנון ההתפתחות המקצועית של המורים.
בקורס נעסוק בעקרונות בניית מפות ממדי הערכה ותהליכי הערכה, ובהסתכלות על הפרקטיקות של המנהל כמנהיג פדגוגי באמצעותם.

הקורס מדגיש את חשיבות טיפוח תרבות הערכה של עובדי ההוראה, כחלק משגרת בית הספר, לצורך קידום התפתחות פדגוגית מקצועית של מנהל בית הספר, הצוות החינוכי והארגון. מוצגים העקרונות שעמדו בבסיס ההתוויה והיצירה של כלי ההערכה. עקרונות אלה ונוספים מוצגים במאמר “המנהיג הפדגוגי כמוביל תהליכי למידה”. באמצעות המאמר קישרנו בין הערכת מורים לבין אחריותו של המנהל להוביל את הפיתוח המקצועי של מוריו בתהליכים כמו הובלת שיח מקצועי, בניית מנהיגות מורים, יצירת סדירויות שתומכות בלמידת עמיתים ועוד.

 • :
 • :
 • :
  עצמי
 • :
  01/07/2023
 • :
  10
 • :
  עברית
 • :
  עברית
 • :
  אין תעודה
 • :
  ללא קרדיט אקדמי
 • :
 • :
לינקדאין
פייסבוק