מי אנחנו?

האקדמית חמדת, השוכנת בשטח כפרי ירוק בתחום המועצה האזורית 'שדות נגב', סמוך לנתיבות, צמחה מתוך הסמינר למורות וגננות "עזתה" שנוסד בשנת תשכ"ג .(1963) האקדמית חמדת מכשירה עובדות ועובדי הוראה לחמ"ד (חינוך ממלכתי דתי) ומונה כיום כ-2,000 לומדות ולומדים, מהם כ-1,250 בלימודים אקדמיים סדירים לתואר ראשון ושני ותעודת הוראה, ועוד כ-750 במסגרות של לימודי חוץ.

במכללה יש שלוש פקולטות: הפקולטה למדעים מדויקים, הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה. בנוסף, המכללה מפעילה את היחידה ללימודי חוץ, הכוללת את כל הלימודים שאינם לקראת תואר ותעודת הוראה. במסגרת היחידה ללימודי חוץ מתקיימים לימודי התפתחות מקצועית למורים, לימודי תעודה במגוון תחומים, תכנית להכשרת מנהלי בתי ספר מטעם "אבני ראשה", תכנית לבנות מצרפת "עתיד חמדת", מדרשה ליהדות "מדרשת מבראשית", ועוד.

לפני מספר שנים הגדירה האקדמית חמדת את חזונה כך: האקדמית חמדת שמה לה למטרה להמשיך ולפתח את הנגב באמצעות הכשרת מנהיגות ומנהיגים חינוכיים מצוינים מבחינה אישית, מקצועית ואקדמית, מנהיגים שהם בעלי ראייה חדשנית ומגוונת, הפועלים בתוך הקהילה ולמען קידומה וטיפוחה, על בסיס ערכי היהדות ומתוך מחויבות אישית וחברתית. המכללה אימצה משנה פדגוגית ייחודית, הנקראת "פדגוגיה של חוסן" – האמונה שחלק מתפקידו של איש חינוך הוא הגברת החוסן של תלמידיו. מעבר להקניית ידע ומיומנויות דיסציפלינריות, ומעבר לעיצוב זהות ערכית, מורות ומורים אמורים לפתח בקרב תלמידיהם את היכולת להתמודד בהצלחה עם הקשת הרחבה של האתגרים שמזמנים החיים לכל אחד ואחת מאתנו.

מנקודת המבט של פדגוגיה של חוסן, מורה אמור לחזק את החוסן של תלמידיו בעיקר תוך כדי ההוראה והלמידה. זהו איננו תפקיד נוסף המוטל על המורה, מעבר לעבודת ההוראה, אלא דרך ייחודית של הוראה, אשר בד בבד עם הקניית ידע ומיומנויות תורמת גם לחוסנם של התלמידים. ניתן למצוא כאן מידע נוסף בנושא.

בעינינו, יכולתו של הלומד לקחת אחריות על תהליך הלמידה ולדעת להתמודד עם למידה עצמאית הינה מרכיב חשוב מהחוסן שלו. זו הסיבה שבחרנו להתמקד בחיזוק מיומנויות אלו במגוון דרכים, כאשר אחת הדרכים היא שימוש בדיגיטל, בין היתר פיתוח קורסי MOOC ושילובם במערכת הלימודים.
השימוש בדיגיטל בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בהכשרת אנשי חינוך, מזמן הזדמנויות רבות לחיזוק הלומד העצמאי הלוקח אחריות על תהליך הלמידה שלו. בכדי למקסם את ההזדמנויות לחיזוק מיומנויות אלו ולהוות מודלינג בהוראה – למידה במגוון דרכים, הלימודים משלבים למידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית) ומפגשים פיסיים במכללה. כמו כן, הסגל האקדמי מפתח מודלים ייחודיים להוראה משולבת דיגיטל המתמקדת בחיזוק מיומנויות הלומד העצמאי. ניתן לראות דוגמאות מהשטח בחוברת הדיגיטלית בקישור זה

הקורסים של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

The course staff Of המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

ד"ר דניאל ניקריטין

מנהל המכון לפדגוגיה של החוסן

קצת עלי

?>