Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה נלמד?

  • מהם מקורות ההכנסה העיקריים הקיימים ומה חשוב לדעת על כל אחד מהם?
  • מדוע כדאי לגוון ולשלב בין מקורות הכנסה וכיצד?
  • כיצד מזהים את העוצמות והכלים שלנו ומגדירים מטרות בהתאם?
  • כיצד מתמודדים עם השינויים ואי הוודאות?

Description:

העולם שלנו משתנה ומתפתח כל הזמן ופעמים רבות זה גורם לנו לתהות, לאן מועדות פנינו? איך נייצר הכנסה גם כששוק העבודה בטלטלה? כיצד נמצה את היכולות שלנו – כלומר נעבוד בעבודה המתאימה לכישורים שלנו ולמה שאנחנו טובים בו?

בקורס זה ניתן לבחור בין שני מסלולים:

  1. מסלול היכרות עם צורות הפרנסה השונות- בו נלמד אילו צורות פרנסה עיקריות קיימות, מה חשוב לדעת על כל אחת מהן וכיצד ניתן לשלב ביניהן ולגוון.

אנחנו יכולים לגוון ולשלב בין מקורות פרנסה, בהתאם לסל הכישורים שלנו, וכך גם  להגדיל יציבות ומסוגלות תעסוקתית, למול שינויים בעולם העבודה, וגם להשיג יותר תחושה של סיפוק.

  1. מסלול הכולל תהליך הכרות עצמית – נקודת המוצא במסלול זה היא ההבנה מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות. אילו עוצמות ייחודיות לנו ואיך אנחנו ממנפים אותן כדי להיות כל מה שאנחנו יכולים להיות, מעבר להגדרות של מקצוע מסוים או מסגרת אחת.

בקורס יינתנו כלים פרקטיים באמצעותם תיבנה תוכנית על אישית – מפת דרכים אשר בה כל אחד יגדיר מטרות, את העוצמות הייחודיות לו, כישורים שהוא מתכוון לפתח וכיצד, פעולות שהוא מתכוון לבצע כדי להגיע לשם וכלים שיש בידיו וניתן לעשות בהם שימוש.

בסיום תהליך הפיתוח האישי נוכל להתחיל ללמוד על צורות הפרנסה תוך שאנו גוזרים מכך משמעויות לתוכנית האישית שבנינו בקורס.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Nirit Cohen

About Me

Revital Hendler

מרצה

About Me