Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

15 שעות

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:

מה נלמד?

  • מאפייני הזיקנה
  • מה זה גילנות?
  • תיאוריות, גישות וסוגיות מרכזיות בזיקנה
  • מהי הזדקנות מוצלחת?
  • מה זו הזדקנות טבעית?
  • למה חשוב לשמר רזרבות בגוף ומהי שבריריות
  • כיצד מגדירים תפקוד
  • חשיבות שמירה על תפקוד ואיכות חיים טובה?

Description:

ישראל, כמו מדינות רבות בעולם המערבי המפותח, מזדקנת במהירות. תוחלת החיים ממשיכה לעלות וצפויה לעלות אף יותר. בהתאם לכך, עולים גם הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת. מצב זה מחייב הערכות של גורמי התכנון והגורמים הטיפוליים, במיוחד על רקע המדיניות הקיימת היום, המעודדת הישארותם של זקנים בקהילותיהם, כשהם נעזרים בעיקר בבני משפחה.
במהלך השנים התפתחה והשתכללה מערכת הטיפול בזקנים. מחקרים רבים נעשים בתחום זה ונאסף ידע תיאורטי ומעשי רב, כאשר הטיפול כיום מתבסס על גישה רב-תחומית ורב-מקצועית. מיטב המומחים בתחום מציגים בקורס זה ארבעה נושאים במטרה להציג את המורכבות הקיימת בתקופת הזיקנה והחשיבות בראייה רחבה במטרה לייצר איכות חיים לאדם הזקן.
הקורס מכיל ארבעה פרקים: מבוא לעולם הזיקנה, היבטים פסיכו-סוציאליים, היבטים גופניים ובריאותיים, ושימור תפקוד בזקנה.
המעוניינים להעמיק בנושאים הנלמדים יכולים לפנות למרכזי ההדרכה של ג’וינט –אשל 
הקורס פותח בשותפות של משרד הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ג’וינט – אשל, משפחת גליקמן וקרן וואהל.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Sara Alon

Lecturer

About Me

Dr. Yoram Maaravi

Lecturer

About Me

Dr. Maayan Katz

Lecturer

About Me

Orly Bergerzon Bitton

Lecturer

About Me

Yael Rotem Galili

Lecturer

About Me

Dr. Michal Halperin Ben Zvi

Lecturer

About Me

Ayala Cohen Parti

Lecturer

About Me

Dr. Hadas Motro

Lecturer

About Me

Dr. Gila Shahar

Lecturer

About Me

Josefa Kachal

Lecturer

About Me

Ahinoam Ben Akiva Maliniak

Lecturer

About Me

Dr. Ronnie Shenkar

Lecturer

About Me