Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:


מה נלמד?

  • הבנה של הפחד והחרדה בחיי הילד.
  • תפיסת תפקיד ההורה בהתמודדות עם חוויות פחד וחרדה בקרב פעוטות, ילדים ובני נוער.
  • זיהוי סימפטומים של פחדים וחרדות.
  • אופן ההתמודדות עם פחדים וחרדות, בדגש על מצבים נפוצים.

Description:

כל הילדים חווים פחדים וחרדות ברמות מגוונות ובשלבים שונים בחייהם:

מהו תפקידנו כהורים כאשר ילדנו חווה פחד או חרדה? כיצד מזהים זאת גם כשהילד לא מדבר על כך? מהן הגישות הפסיכולוגיות הנפוצות המסבירות את הפחד והחרדה? כיצד נכון להתייחס לפחד שאיננו תואם את המציאות או אף דמיוני? אילו טעויות נפוצות אנו עושים שדווקא מעצימות פחד וחרדה ומתי נכון ללכת לייעוץ מקצועי?

קורס זה עונה על השאלות הללו תוך התייחסות לגישות הפסיכולוגיות הנפוצות לטיפול בפחדים וחרדות וכן לפן המעשי.

תפקידנו כהורים (ואף מי שעובד עם ילדים במסגרות השונות), משמעותי בכל הקשור לפחד וחרדה בקרב ילדים: יש לנו אפשרות לזהות סימפטומים (מילוליים ולא מילוליים), לטפל בנושא בגזרה שלנו ובמידת הצורך להוות גורם משמעותי בתהליך טיפולי אצל איש מקצוע.

הקורס משלב התייחסות לגישות הפסיכולוגיות המסבירות את מקור הפחד והחרדה ומציעות אופני התמודדות. בנוסף הקורס מעורר בקרב הלומד חשיבה על עצמו ועל ילדיו כחלק מניתוח מקרים נפוצים בגיל הרך, גיל בית הספר וגיל ההתבגרות.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Hadas Ron Gal

Lecturer - EMPATHY

About Me

Dr. Dror Oren

Lecturer - EMPATHY

About Me