Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

20 שבועות | 5 שעות בשבוע

הקורס פתוח ללמידה עצמית וכיתתית.
חדש! שיעורים קבוצתיים ופרטיים מקוונים בחינם עם מורים מומחים – בזמן, במקום ובקצב שמתאימים לכם! להרשמה לשיעורים – היכנסו לכאןולקורסי הכנה נוספים לבגרויות  – לחצו כאן.

מה נלמד?

  • הוראה ולמידה של הנושאים: מבנה וקישור, חומצה בסיס, חמצון חיזור ואנרגיה. בהתאם לתוכנית הלימודים בכימיה בחטיבה העליונה.
  • הבנת הרעיונות המרכזיים ומושגי היסוד בכימיה.
  • פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ואוריינות מדעית.

Description:

זהו קורס הכנה לבגרות בכימיה המיועד לתלמידי כיתות י’-י”ב, שבחרו ללמוד כימיה כמקצוע בחירה, ולמוריהם.

הלמידה בקורס מעודדת חשיבה ברמה גבוהה ומכינה את התלמידים לבחינת הבגרות בכימיה. הקורס מגוון ועשיר באמצעים גרפיים אינטראקטיביים, במודלים, בסרטונים, במעבדות וניסויים, בשאלות תרגול, בסיכומים, בפינות העשרה ובמשוב עצמי.

בקורס נעסוק בחומרים ובתגובות ביניהם תוך התייחסות לשינויים אנרגטיים. נתמקד בתגובות המתרחשות בגוף האדם ובחיי היומיום. נחקור ניסויים עם מגוון חומרים, נמחיש את הקשר שבין מבנה החומר לבין התכונות והשימושים שלו.

הקורס מקנה הבנה מעמיקה: בנושאים והמושגים הנלמדים: אטומים, יונים ומולקולות, קשרים כימיים בתוך ובין מולקולות, סוגי סריגים. כל אלו תוך התייחסות לשלוש רמות הבנה בכימיה: רמה מאקרוסקופית, רמה מיקרוסקופית ורמת הסמל.

נחשף למעבר אלקטרונים בתגובות חמצון חיזור, למעבר פרוטונים בתגובות חומצה בסיס כולל היבטים אנרגטיים בתגובות אלו ואחרות.

נתרגל חישובים הקשורים לכמויות חומרים, לריכוזים של חומרים בתמיסות, לשינוי אנרגיה. נכיר את חוק אבוגדרו ואת חוקי הגזים. נכיר עולם מושגים חדש: מול, מסה מולרית, נפח מולרי ומספר אבוגדרו.

The course is open. Registration is open