Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

מה נלמד?

  • היכרות עם מערכת החינוך: יעדים, שגרות ונהלים של מערכת החינוך בארץ.
  • היכרות עם התלמידים: תרכשו מידע שיסייע לכם להבין את התלמידים בהתאם לגיל, לשונות ולהיבטים האישיים של התלמיד.
  •  העמקה בהיכרות עם עולמו של המתנדב: התמודדות עם שאלות הקשורות לתפקיד תומך חינוך והוראה.

Description:

הקורס כולל חמישה פרקים:
1. עולם בית הספר – נחשף לסיפורי מתנדבים ונכיר את מערכת החינוך: מטרותיה, יעדיה, חלוקה לפי שכבות הגיל והשגרות שבה.
2. מאפייני הלומדים – נדון בתכני הלימוד, במאפייני הלומדים ובאלמנטים ההתפתחותיים: רגשיים וקוגניטיביים.
3. עולם המתנדב – נכיר מתודות לטיפוח אמון, להשגת שיתוף פעולה ולעידוד הלמידה.
4. הסדרים ונהלים – נכיר חוקים ונהלים חשובים הנהוגים במערכת החינוך הרלוונטיים לכל הנמצא במערכת החינוך, אם בשכר או בהתנדבות.
5. נכנסים לבית הספר – רגע לפני הכניסה לבית הספר נערוך היכרות עם תוכנית שנתית ונדון בשאלות בתשובות להתאקלמות מיטבית.
הקורס מיועד ללמידה עצמאית או קבוצתית, על פי בחירתכם. במהלך הלמידה תקבלו משימות קצרות ושאלות על תכני היחידות בסוף כל יחידה, אנא הקפידו למלא אותן. התשובות יחכו לכם לסיום הקורס וייסיעו לכם בהמשך הפעילות השוטפת בבתי הספר. אנחנו מקווים שתפיקו הנאה ותועלת מהקורס. בהצלחה!

The course is open. Registration is open

The course staff:

Shlomit Rauner

Lecturer

About Me