Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

8 שבועות | 2-4 שעות בשבוע

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:


מה נלמד?

  • נכיר את הרקע התיאורטי לחשיבה עיצובית ולמודל Dז.
  • נבחן את השפעת הטכנולוגיה והעיצוב על התפתחותו של מוצר לאורך דורות רבים, וניתן משקל לשילוב בין יכולת הנדסית ובין חשיבה עיצובית ותפיסה עיצובית.
  • המלצה לפעילות בכיתות – אפשרות ליישום שלב הפיתוח בהוראה;
  • נכיר את מתודולוגיית Dז המבוססת על שבעת שלבי פיתוח:
    חריש, זריעה, נביטה, הנצה, פריחה, הבשלה, קציר
  • נתנסה במתודולוגיה בפועל, כמתכננים.

Description:

חשיבה עיצובית (Design Thinking) היא מתודה שהתפתחה בארבעים השנים האחרונות בין האקדמיה ובין משרדי עיצוב, בעיקר באזור ׳עמק הסיליקון׳. המתודה של חשיבה עיצובית התפתחה עם הקמתו של בית הספר לעיצוב d.school באוניברסיטת סטנפורד והיא נפוצה בעולם.
פרופ׳ עזרי טרזי, מעצב תעשייתי ואיש אקדמיה, פיתח את מתודולוגיית Dז על בסיס חשיבה עיצובית. המתודולוגיה משלבת בתוכה תיאוריות מתקדמות על האינטליגנציות האנושיות, והיא מקיפה מרכיבים רבים בתהליך העיצובי והטכנולוגי, הנעדרים מהתיאוריה המקורית של חשיבה עיצובית.
קורס זה יחשוף בפניכם, מורים ותלמידים בחינוך הטכנולוגי, את מתודולוגיית Dז לחדשנות דרך חשיבה עיצובית.
במהלך הקורס תלמדו ותתנסו כצוות רב־תחומי בתהליך פיתוח תוצר או שירות המורכב משבעה שלבים, כפי שמקובל באקדמיה, בתעשייה, בהי-טק ובארגונים שונים
הקורס מבוסס על מתודולוגיית עבודה משותפת ועל שפה משותפת של צוות מפתח רב־תחומי. תוכני הקורס נלמדים בלמידה דיגיטלית המשולבת בלמידת פנים אל פנים (בכיתה) המעודדת שיח ושיתוף בחברותא.
בכל אחד מפרקי הקורס, המדגימים את שלבי מתודולוגיית Dז, תתבקשו לבצע מטלה שיתופית המדמה תהליך תכנון מוצר חדשני המשלב בתוכו היבטים טכנולוגיים והיבטים עיצוביים. תהליך הפיתוח שתעברו ביחד יחל בשלב הרעיון ויסתיים בשלב הפקת התוצר.
.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Prof. Ezri Tarazi

Lecturer

About Me

Einat Krichman

Senior Field Coordinator of Design Arts