Skip to main content
Support

חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה - הקורס הסתיים

הרצה זו של הקורס הסתיימה

Start Date: Nov 7, 2018
Duration:
Price: Free

Course Description

What You Will Learn

Instructors

הרצה זו של הקורס הסתיימה כדי לעבור להרצה עדכנית של הקורס לחצו כאן!

תיאור הקורס

החברה האזרחית וכלכלת הידע מפעילות לחץ על מערכות החינוך בעולם לפתח את יכולתם של התלמידים לחשוב כראוי - באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי. התנועה לחינוך החשיבה - תנועה שצמחה במערב בשליש האחרון של המאה הקודמת והתפשטה לחלקי עולם נוספים - נענתה לאתגר ופיתחה תאוריות רבות המשיבות על השאלה "מהו הגורם המחולל חשיבה טובה וכיצד מלמדים אותו?" התאוריות רבות ולעתים אף סותרות.

קורס זה מציע מפה מושגית להתמצאות בתיאוריות של חינוך החשיבה ולהיכרות עם הגישות השונות:
 • גישת המיומנויות בה מלמדים מיומנויות חשיבה באמצעות הדגמה ותרגול.
 • גישת הנטיות החותרת ללמד באמצעות מופת והכוונה.
 • גישת ההבנה העוסקת בעיקר בערעור וחקירה.

כל גישה מפרשת בדרכה שלה את מושגי המפתח של התחום – "חשיבה", חשיבה טובה" ו"חינוך החשיבה". לאחר שנבין ונעמיק בגישות אלה נוכל לכוון באופן מושכל ויעיל תלמידים ועובדים לחשוב באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי.

 • פתוח ללמידה מ: 7.11.2018
 • הקורס מסתיים ב: 30.1.2019
 • משך הקורס: 8 שבועות
 • אורך כל יחידה: 3-4 שעות בשבוע
 • מוסד: אקדמיית אלקאסמי
 • שפה: עברית וערבית + כתוביות

מה תלמדו בקורס

 • להכיר את התנועה לחינוך החשיבה, באמצעות מפה מושגית המחלקת את התנועה לשלוש גישות: גישת המיומנויות, גישת הנטיות וגישת ההבנה.
 • מהי חשיבה טובה, וכמובן מיומנויות, נטיות והבנות שיסייעו לכם לשפר את החשיבה שלכם.
 • כיצד ללמד תלמידים, סטודנטים, ועובדים באתרי עבודה מבוססי ידע, לחשוב טוב יותר - באופן יעיל, ביקורתי ויצירתי.
 • האם בתי הספר שלנו - וגם המכללות והאוניברסיטאות - מלמדים את התלמידים לחשוב היטב?
 • השראה לפתח סביבות חינוכיות חדשות המפתחות ומטפחות את החשיבה של הלומדים.

המרצים בקורס


נמרוד קמינסקי

פרופ' יורם הרפז
אקדמיית אלקאסמי

עביר ותד

ד"ר עביר ותד
אקדמיית אלקאסמי

בהאא זועבי

ד"ר בהאא זועבי
אקדמיית אלקאסמי

Enroll