Skip to main content
Support

סקס – רבייה מינית ממולקולות עד פילים

סקס היא, למרבה הפלא, צורת הרבייה האוניברסלית של חיות וצמחים. אנחנו נלמד כאן על הבסיס האבולוציוני והמולקולרי של סקס ועל העושר העצום של התנהגויות רבייה.

Start Date: פתוח ללמידה
Duration: 8 שבועות | 2-3 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

רוב בעלי החיים והצמחים מתרבים באמצעות סקס. צורת רבייה המבוססת על איחוי שני תאים, שמקורם לקרוב בשני הורים.
הקורס צולם באפריקה, באמריקה ובארץ, בטבע, במוזאונים, במעבדות ובמרפאות. הוא יספק כלים, ידע ודוגמאות להבין ולהעריך את המורכבות והמסתורין שברבייה המינית.
הקורס אינו דורש ידע מוקדם ומתאים לתלמידי תיכון, לסטודנטים, למורים ולקהל הרחב. נתחיל בהכרת המגוון ביולוגי, נבין את חוקי התורשה והאבולוציה, נלמד על המיוזה, על מחזור הפריון ועל יצירת תאי מין ונכיר מגוון דרכים לקביעת זוויג.
נקבות וזכרים מעוניינים למקסם את הצלחתם זה על חשבון זה, אך כדי להתרבות עליהם לשתף פעולה. ניגוד עניינים זה, כמו גם התחרות בין זכרים ובין נקבות, היא הבסיס לעלילה מרתקת אותה נספר באמצעות דגמי רבייה והתנהגות בבעלי חיים – אלמוגים, חלזונות, חרקים, דגים, ציפורים יונקים ועוד.
נופתע ממנעד ההתנהגויות - מאלטרואיזם ועד למלחמה גלויה. כדי להבין מה קורה לאחר ההפריה נעקוב אחר התפתחות עוברית ברחבי עולם החי. לסיום נלמד על פרחים שצבעו את עולמנו, הפכו אותו לריחני וטעים ומספקים כמעט את כל מזוננו.

What You Will Learn

  • קורס זה יספק כלים, ידע ודוגמאות להעריך ולנתח את המסתורין והפלא שברבייה מינית.
  • התא האוקריוטי המורכב ועולם החי והצומח.
  • עקרונות התורשה והאבולוציה.
  • מרכזיותה של המיוזה וכיצד נוצרים תאי מין.
  • כיצד ומדוע נוצרים שני הזויגים - זכר ונקבה.
  • מהו הקונפליקט הבסיסי בין הזויגים וכיצד הוא מעצב את הצורה הפיזית והתנהגות החברתית ביצורים שונים.
  • השפעת האבולוציה של צמחים על התפתחות של בעלי חיים ועל הסביבה.

Instructors

מיכאל ברנדייס

מיכאל ברנדייס פרופסור

מיכל רמות

מיכל רמות ד"ר

דודי איבן

דודי איבן אפטריסט ומעצב גרפי

יובל פן

יובל פן צלם ויוצר סרטים

נטע כשר

נטע כשר מאיירת

לקטלוג הקורסים המלא בקמפוס

Enroll