תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

3 שבועות

מה נלמד בקורס?

  • מהות התפקיד בתקופת ההיערכות לבחירות, מהלך הבחירות ואחרי הבחירות.
  • כיצד לפעול מול הממשקים השונים והגורמים הרלוונטים בתקופת הבחירות.
  • הכרת המשימות השונות בהתייחס ללוח הזמנים בתקופת הבחירות.

תיאור:

הבחירות מהוות את שיאו של ההליך הדמוקרטי בשלטון המקומי. זהו יום בו כל תושבת ותושב נקראים לבחור מי תכהן או יכהן כראש הרשות המקומית במקום מגוריהם. בחירה זו הינה בעלת השפעה ישירה על חיי היומיום של כולנו, על חינוך דור העתיד ועל עיצוב פני הדמוקרטיה המקומית.

תפקיד מנהל הבחירות הינו תפקיד משמעותי ואחראי ביותר במגוון תחומים. על מנהל הבחירות לבצע את הבחירות בפועל בכל רשות מקומית באופן תקין ודמוקרטי. הליך הכשרתכם לתפקיד מנהלי בחירות יסייע להפוך אתכם לסמכות מקצועית משמעותית שביכולתה לנהל את כלל ההתרחשויות בהיערכותכם לביצוע הבחירות ברשות המקומית אליה תשובצו.

באמצעות קורס זה תיחשפו ותכירו את תהליכי העבודה המחויבים על פי דיני הבחירות. בנוסף, הגישה לתכנים בכל עת ישמשו עבורכם כלי עזר לקראת ובמהלך ביצוע תפקידכם כמנהלי בחירות וכסגני מנהלי הבחירות, בהליך ההיערכות וביום הבחירות. בקיאותכם בדיני הבחירות וכישוריכם הניהוליים קריטיים לביצוע מערכת הבחירות ברשות.

בחודש יולי 2023 בוצע תיקון חקיקה לדיני הבחירות לרשויות המקומיות.

עיקריו הוטמעו בתכני הקורס.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בקורס זה ובין הדין (לרבות חקיקה ראשית או חקיקת משנה כפי שפורסמו ברשומות ופסיקת בתי משפט) – הוראות הדין גוברות.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה

צוות הקורס:

אורן פז, עו"ד

ממונה בפרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי)

קצת עלי