תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

2 שעות

מה נלמד?

• נעסוק במהות של תכנון לימודים
• נציג את הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון לימודים
• נבחין בין הגישות המרכזיות לארגון תכנים לימודיים
• נדון בתכנון לימודים בית ספריים, ונעמוד על האתגרים הנלווים לכך

תיאור:

זהו קורס קצר המהווה טעימה מהקורס "תכנון לימודים, הוראה והערכה" של האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם מכללת סמינר הקיבוצים.
בקורס טעימה זה נעסוק במורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים, הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון הלימודים והתפתחות התחום לאורך השנים.
הקורס המלא מרחיב את הלמידה על התחום ומציג גישות שונות המקובלות להתמודדות עם אוכלוסיות לומדים הטרוגנית, שהינה אחד האתגרים הקשים ביותר בפניהם ניצבות מערכות חינוך. כמו כן, נתמקד בקורס המלא בטכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית ונתוודע לסוגיות ולאתגרים המרכזיים הכרוכים בשילוב יעיל של טכנולוגיות במערכות חינוך והטמעתן. נציג את האתגרים והמורכבות בתהליכי הערכה בחינוך, ונדון באופני ההערכה המקובלים, מושאי ההערכה, ובכלי ההערכה מסורתיים וחלופיים של לומדים.
נוסף לכך, הקורס המלא מכיל הרצאות וידאו שמועברות בעברית על ידי טובי המומחים בארץ, קישורים לספר הקורס ולתכנים נוספים, דיונים, ומשימות אינטראקטיביות.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה

צוות הקורס:

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

מרצה

קצת עלי

ד"ר דובי וייס

מרצה

קצת עלי

פרופ' יורם עשת

מרצה

קצת עלי

ד"ר מיכל לוי-קרן

מרצה

קצת עלי

ד"ר אירית לוי-פלדמן

מרצה

קצת עלי