תאריך התחלה

הקורס פתוח

מחיר

חינם

משך הקורס

3 שעות

מה נלמד?

  • הכרת השינויים המתרחשים בעולם ובשוק העבודה המשתנה של ימינו.
  • הכרת הכישורים הנדרשים לכל אחד ואחת מאיתנו בעולם עבודה משתנה.
  • הכרת מגוון ההתנהגויות הקשורות לכל כישור.
  • ביצוע מיפוי אישי של הכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה המשתנה על פי מודל I PRO.
  • גיבוש תוכנית למידה אישית לצמצום פערים.

תיאור:

בשנים האחרונות עובר העולם מהפיכה טכנולוגית ותהליכי גלובליזציה המשנים אותו ומשפיעים על כולנו, גם עולם העבודה משתנה באופן מהותי:  מקצועות חדשים נולדים לצד אחרים שנעלמים, צורות עבודה חדשות תופסות את מקום המשרד הקבוע ומשך הזמן הממוצע במקום עבודה אחד התקצר לשנתיים. אז איך נשארים עובדים רלוונטיים בשוק עבודה משתנה? אילו כישורים דרושים לנו וכיצד לומדים אותם? בקורס זה נכיר את מודל I PRO מודל לכישורים בעולם עבודה משתנה שפותח על ידי תבת ג'וינט ישראל וזרוע העבודה. בעזרת המודל נלמד מהם הכישורים הנדרשים לכל אחד ואחת מאיתנו על מנת למצוא עבודה, להתמיד ולהצליח בה. נמפה את הכישורים בהם אנחנו שולטים ואלה שעדיין עלינו ללמוד, ונכין יחד תוכנית למידה אישית לצמצום פערים.

הקורס פתוח. ההרשמה פתוחה

צוות הקורס:

ליטל אזשי

מומחית תוכן

קצת עלי