תאריך התחלה

02/12/2021

מחיר

חינם

משך הקורס

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • היכרות ולמידה של הכלי "מעגל הקסם" לצורך תרומה להתפתחות הרגשית-חברתית של התלמידים ולפיוח תחושות ערך, שייכות ומעורבות.
  • פיתוח מסוגלות המורה להשתמש בשיח ב"מעגל הקסם" כחלק אינטגראלי מהוראה ולמידה משמעותית.
  • התנסות מעשית עם השימוש בכלי "מעגל הקסם" בכיתות הלימוד לצורך העמקת הלמידה.

 

תיאור:

הקורס "קסם של למידה" מציע מתודה לקישור בין הנלמד בתחומי הדעת, לבין היבטים רגשיים-חברתיים בחיי התלמידים ולבין סוגיות חברתיות-ערכיות באמצעות "מעגל הקסם". הכלי של "מעגל הקסם" הוכנס למערכת החינוך על ידי השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך. הכלי נועד לתרום להתפתחות הרגשית-חברתית של התלמידים ולפיתוח תחושות ערך, שייכות ומעורבות שלהם מבחינה חברתית ולימודית. הכלי גם מאפשר לכל תלמיד ותלמידה להישמע בתוך אווירה תומכת ומוגנת, כך שלא יהיה ולו תלמיד אחד "שקוף" או "דחוי" ולפתח שיח מכבד והבעת דעה ושיתוף בסוגיות מוסריות וחברתיות על נושאים שנויים במחלוקת, ובכלל זה נושאים פוליטיים ואקטואליים.

הקורס הסתיים