שינוי שפה
שינוי שפה
התחברות \ הרשמה
התחברות \ הרשמה
קטלוג
קטלוג
צור קשר
צור קשר

קליטה מיטבית ושימור של מורים חדשים

בקורס קצר וממוקד תלמדו איך לקלוט מורים חדשים בבית ספריכם באופן מיטבי. תראו את תהליך הקליטה דרך עיניהם של מורים חדשים ותכירו דגמי קליטה יעילים ממנהלים שעשו זאת באופן מיטבי. בסיום הקורס תכינו תכנית קליטה לבית הספר שלכם.
icon-degrees
icon-price
long course
5
video play

ייעוד הקורס

הקורס מיועד למנהלים מכהנים המעוניינים להכיר את הנושא של: קליטה מיטבית של מורים ושימורם במערכת.

 • הבנת הקשיים הנצבים בפני מורה חדש במערכת
 • רכישת פרקטיקות בית ספריות לטיוב תהליך הקליטה של מורים חדשים

בקורס קצר וממוקד תלמדו איך לקלוט מורים חדשים בבית ספריכם באופן מיטבי.
במהלך ארבעת פרקי הקורס נעסוק בנושאים הבאים: זיהוי קשיים ארגוניים- פדגוגיים ורגשיים של מורים חדשים, – חשיפה לפרקטיקות ולשגרות של קליטה, פיתוח תרבות ארגונית תומכת של קליטה מיטבית פיתוח תהליך של קליטה ושל שימור מורים, תהליכי חניכה וליווי: תפקידי החונך והמלווה, ניהול ההון האנושי הבית ספרי תוך התייחסות לזירות שונות (ארגוני, פדגוגי, רגשי וכו’).
לאורך הקורס תראו את תהליך הקליטה דרך עיניהם של מורים חדשים, תכירו דגמי קליטה יעילים ממנהלים שעשו זאת באופן מיטבי. בסיום הקורס תכינו תכנית קליטה לבית הספר שלכם.

 • :
 • :
 • :
  עצמי
 • :
  01/07/2023
 • :
  5
 • :
  עברית
 • :
  עברית
 • :
  אין תעודה
 • :
  ללא קרדיט אקדמי
 • :
 • :
לינקדאין
פייסבוק