"להשאיר טעם של עוד" – עקרונות בסיכום שיעור מיטבי

בקורס הזה נעסוק בנושא סיום השיעור. לרוב נוטים לזלזל במרכיב של סיום השיעור. רוב השיעורים מסתיימים בצלצול גם אם לא השלמנו את מעגל למידה שלם. מבנה שיעור אפקטיבי מחייב ניהול מובנה של החלק האחרון בשיעור. בדקות האחרונות של השיעור יש הזדמנות לארגן את כל הלמידה מחדש, להטמיע אותה בזיכרון ולקשר אותה לחוויות הצלחה חיוביות. בקורס הזה, נלמד איך עושים את זה.

שיעור מיטבי -'אני פעיל משמע אני לומד' על חשיבות התרגול והלמידה הפעילה לקידום הלמידה

שיעור אפקטיבי הוא שיעור התלמידים פעילים בו, מעבדים את החומר, נתקלים במגוון רחב של דוגמאות. בשיעור "שיעור מיטבי – למידה פעילה" נלמד איך בונים את רכיב התרגול בשיעור. איך דואגים שכל התלמידים יוכלו לשתף פעולה ושהתרגול יעמיק ויחזק את הלמידה.

איך ללמד ככה שתלמידים יבינו? עקרונות בבניית שיעור מיטבי

השיעור המיטבי מאפשר למידה מותאמת ודיפרנציאלית על ידי צמצום משך ההקניה הפרונטלית לטובת למידה פעילה של התלמיד. הקורס כולל כלים פרקטיים שהוכחו כאפקטיביים. הקורס מורכב משלושה חלקים. הקורס הראשון עוסק בבניית הקניית שיעור קצרה וממוקדת. בקורס זה תלמדו צעדים פשוטים וישימים לבניית הקניה ממוקדת אפקטיבית שתגייס את התלמידים להמשך למידה.

כלים לתכנון: שיעור מבוסס עיצוב אוניברסלי ללמידה

מטרת הקורס לראות במגוון ובשונויות ערך, ולפתח את יכולת המורים ל"השתמש" בשונויות למידה מיטבית ומיטיבה. בנוסף, הקורס מקנה למורים כלים לבנות שיעורים על פי תפיסת העיצוב האוניברסלי המכוונים להסרת מירב החסמים המקשים על הלומדים ולהגדלת המעורבות של כלל התלמידים בכיתה.

למידה מרחוק II: היבטים פדגוגיים

מה ההבדל בין למידה סינכורנית לא-סינכרונית? קורס זה הוא השני בסדרת ארבעת הקורסים להיכרות עם למידה מרחוק. בקורס זה נתמקד בתכנון של שיעורים המתאימים לסוגי הלמידה השונים, נעסוק בשיקולי דעת לבחירת הפעילות ונלמד איך לתכנן מצגת הוראה, בהתאמה לסוג סביבת הלמידה

שיח כיתה מקדם למידה

ניהול שיח כיתתי מיטבי באמצעות שימוש במשובים שוטפים על מנת לקדם את תהליך הלמידה.