מי אנחנו?

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה – הוא ארגון ביטחוני-טכנולוגי צומח המשלב בין ידע מהעולמות המבצעיים לבין עשייה טכנולוגית חדשנית ופורצת דרך. המערך פועל ליישום מדיניות לאומית בתחומי הסייבר ולקידום מובילותיה של ישראל כמרכז לפיתוח ידע וטכנולוגיות סייבר.
במסגרת תפקידיו אחראי מערך הסייבר הלאומי על הגנת מרחב הסייבר האזרחי, על קידום היכולות הלאומיות בתחום ועל שיפור אופני ההתמודדות עם האתגרים הנוכחיים והעתידיים בעולמות הסייבר.

המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י – פועל בעולמות המצוינות הטכנולוגית במטרה להוביל שינוי חברתי בישראל. אנו מאמינים, כי באמצעות טיפוח מצוינות והקניית ידע והכשרה בתחומי הסייבר והטכנולוגיה, ניתן לחולל שינוי אמיתי, לצמצם פערים חברתיים וליצור הזדמנות שווה לצעירי דור המחר של ישראל.
שני הגופים חברו במיזם משותף במטרה להגדיל את מספר מומחי ומומחיות הסייבר ואבטחת המידע בישראל, כפועל יוצא מהתפיסה לפיה ביטחון מדינת ישראל ועוצמתה של תעשיית הסייבר הישראלית תלויים בראש ובראשונה בכמות העוסקים והעוסקות בתחום וביכולותיהם המקצועיות .
במסגרת המיזם, מופקים מגוון רחב של קורסים מקוונים בתחום הסייבר ואבטחת המידע, המיועדים לכלל הציבור הישראלי.

כל הקורסים

9

מרצה

0

הקורסים של מערך הסייבר הלאומי

?>