Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

10 Hours

השלב היישומי של הקורסים המקנה לגמול פתוח עבורכם החל מה – 01.02.22.
המעוניינים לעבור לשלב היישומי מוזמנים להירשם בטופס המצורף לכל קורס בסיום פרק הלמידה.
ניתן להירשם ולעבור לשלב היישומי עד התאריך 28.04.22.

שימו לב –

  • כל יישום קורס מקנה 10 שעות לגמול.
  • כדי להיות זכאים לגמול עליכם להשלים לפחות שלושה קורסי מיקרו (30 שעות), בציון של 80 ומעלה בכל אחד מהקורסים.

ניתן לצבור את הקורסים לגמול עד סוף שנת תשפ”ג.
מידע מפורט ולשאלות אודות החלק היישומי בקורסי המיקרו לחץ כאן
קורס זה פותח עבור משרד החינוך- המכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת מיקרו קרדיטציה. קצר לעניין!

מה נלמד?

  • היכרות עם מודל לניתוח שגיאות.
  • תרגול המודל לניתוח שגיאות בנושא שטחים במתמטיקה.
  • יישום המיומנות עם תלמידים.
  • תיעוד ורפלקציה על היישום.

Description:

שגיאות הן חלק מובנה מתהליך הלמידה במתמטיקה וחלקן מוכר למורים תחת המושג “שגיאות אופייניות”. לא מודבר בשגיאות הנגרמות מחוסר תשומת לב או בילבול, אלא שגיאות הנובעות מתפישות של תלמידים לגבי מושגים ופעולות מתמטיות. היכולת של המורה להכיר את סוגי הבעיות ולזהות אותן היא כלי חשוב שיכול לקדם את תהליכי הלמידה בכיתה. מורה המעלה בפני התלמידים קונפליקטים קוגניטביים שמקורם בשגיאות, מסייע להבניית ידע מתמטי חדש אצל תלמידיו. השלב הראשון בתהליך, אותו נלמד בקורס זה, הוא איתור מקורן של שגיאות של תלמידים בנושא שטחים באמצעות מודלים שמציגים מיון שגיאות שכיחות בכיתה.

The course is open. Registration is open