About University:

בית הספר למקצועות המחשב וההגנה בסייבר (בסמ”ח) הינו היחידה המרכזית להכשרת חיילים בתחום המחשוב וההגנה בסייבר בצה”ל.
בסמ”ח התחיל את דרכו כענף ביחידת ממר”ם ובשנת 1994 הפך ליחידה עצמאית. בשנת 2001 הוכפף לביה”ס הארצי לתקשוב (בה”ד 7) ובשנת 2013 חזר ליחידת לוט”ם, כיום הינו חלק מיחידת מצפ”ן.
בבית הספר מועברים כל קורסי היסוד במקצועות התכנות, כתיבת לומדה, בדיקת תוכנה והגנה בסייבר. חיילים ללא ידע מקדים במחשוב וחיילים עם ידע רב, חוברים כאחד ומקבלים כישורים טכנולוגיים שיאפשרו להם לשנור את צה״ל בחוד החנות הטכנולוגי.

Courses

1

Lecturer

2

The Courses Of: Basmach

The course staff Of Basmach

Emily

instructor

קצת עלי

Jennifer

instructor

קצת עלי

?>