Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

3 Hours

מה נלמד?

  • מהי עבודה מרחוק ועבודה משולבת ולמי היא מתאימה?
  • התארגנות במקום העבודה בשביל לאפשר עבודה מרחוק ועבודה משולבת.
  • איך מתווכים בין מקום העבודה לבין העובדים?
  • איך מנהלים עבודה ואיך מנהלים אנשים מרחוק?
  • איך מנהלים מרחוק בזמן משבר ומה קורה “ביום שאחרי” המשבר?

Description:

התפתחותו של עולם העבודה החדש הביא בשנים האחרונות לעלייה במספר העובדים מרחוק בכלל ובפרט עקב משבר הקורונה שאילץ חברות וארגונים בכל העולם לאמץ שיטת עבודה חדשה וכוללת.
המשבר גרם למעסיקים רבים להבין, ששגרת עבודה יעילה יכולים להתקיים גם ללא הגעה פיזית למקום העבודה.
המושג ‘עבודה מרחוק’ או ‘עבודה מהבית’ מתייחס לכל מקום שבו העובד יכול לבצע את עבודתו בלי להגיע למקום העבודה. כלומר, עבודה שביצועה אינו מחייב הימצאות במקום מסוים, הגם שהייתה יכולה להתבצע ממקום העבודה הרגיל.

רבים מן הארגונים החליטו לאמץ מודל עבודה משולב – היברידי גם אחרי משבר הקורונה. הקורס מתמקד במתן כלים למי שמתמודד עם אתגרי ניהול עובדים בעבודה מרחוק.
לכן, אם אתם מנהלים העובדים בארגון עם שכירים, שקיימת בו האפשרות לעבודה מרחוק, הקורס הזה בשבילכם. גם אם אתם רק בוחנים את האפשרות לשלב עבודה מרחוק בארגון שלכם, הקורס יסייע לכם בקבלת ההחלטה.
מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים ניהוליים ועקרונות עבודה התומכים בניהול עובדים בעבודה מרחוק.

נלמד כיצד השתנה עולם העבודה, מהי עבודה מרחוק, למי עבודה מסוג זה מתאימה, איך מקום העבודה מתארגן בשביל לאפשר עבודה מרחוק וכיצד זה מתנהל בפועל – איך אנחנו בתור מנהלים מתווכים בין מקום העבודה לבין העובדים, איך לנהל עבודה שחלקה מתבצעת מרחוק ואיך לנהל את האנשים ואת היעדים האישיים שלהם.

לסיום, נלמד על ניהול מרחוק בזמן משבר או חירום ומה קורה “ביום שאחרי” המשבר.
חשוב שנדגיש שקורס זה עוסק בניהול של עבודה מרחוק בשגרה, כאשר העבודה מרחוק היא מבחירה ולא מכורח הנסיבות (כפי שקרה במשבר הקורונה למשל). בפרק האחרון, ינתנו דגשים לניהול מרחוק בזמן משבר, לאור כל מה שלמדנו בקורס.
אתם מוזמנים להתחיל ללמוד ולהכיר את עולם ניהול העבודה מרחוק.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Nirit Cohen

About Me