Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

12 שבועות | 3-5 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • התא החי כיחידה בסיסית בכל עולם החי והצומח
  • מגוון דוגמאות למנעד אדיר בין יצורים חד-תאיים לבין אורגניזמים כדוגמת צמחים או בעלי חיים המורכבים ממספר אדיר של תאים
  • היתרונות והחסרונות שבתצורות התאים שיוצגו במהלך הקורס ועידוד חשיבה ביקורתית באשר לתצורות חיים נוספות
  • הקשר שבין ה- Structure (מבנה) ל- Function (צורה)
  • מגוון תהליכים ביולוגיים / תאיים משמעותיים מאוד בחיי התא
  • רכישת כלים להוראה פעילה של מבנה התא

Description:

קורס זה הינו במצב ארכיוני.

מה זה אומר? שעדיין ישנה האפשרות להצטרף לקורס, ללמוד ולהתקדם בצורה עצמאית ולענות על המטלות.

אמנם צוות הקורס אינו זמין לתמיכה, אך תמיד ניתן לפנות למוקד קמפוסIL בכל שאלה טכנית לגבי אופן השימוש בסביבת הלמידה.

הקורס “הביולוגיה של התא החי” מתויג כקורס ליבה וקורס חובה בכל מוסדות החינוך להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. הוא מיועד הן לפרחי הוראה במדעים והן לסטודנטים לכל מסלולי מדעי החיים – הנדסה-גנטית, ביוטכנולוגיה, מדעי הצמח, רפואת בעלי חיים ורפואת בני אדם, ריפוי בעיסוק, סיעוד ועוד. הקורס הוא קורס מבוא בסיסי, הפותח בפני הלומדים את הצוהר להבנת התא כיחידת החיים המינימליסטית, כפי שאנחנו מבינים אותה כיום. על רקע הבנה זו, שהיא אמנם בסיסית אך משמעותית ביותר, נבנים תחומי דעת רבים במדעי החיים והרפואה. מוזר עד כמה שיישמע, יחידת החיים הבסיסית הזו, התא, טומנת בחובה רמזים היסטוריים קדומים מאוד שמעניקים לנו הצצה על ראשית החיים. בו בזמן, בתוך התאים שלנו ניתן למצוא ‘דגלים’ אבולוציוניים רבים שעיצבו את התאים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום. כך למשל, מבט על עולם החי והצומח שמסביבנו, מספק דוגמאות אינסופיות לאותן פיסות היסטוריה, כמו גם לרבגוניות שבטבע. הבנת פעילות התא כוללת גם מאפיינים חוצי-דיסציפלינות, כדוגמת מדעי החיים, הפיסיקה והכימיה. על רקע זה ובכדי להקנות הבנה זו, פותח הקורס הנוכחי.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Orlev Levy-Nissenbaum

Lecturer

About Me