Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

9 שבועות | 2 שעות בשבוע

מה נלמד?

  • מאפיינים של משבר ודרכי התמודדות איתו.
  • עקרונות לאורח חיים מיטיב.
  • דרכי התמודדות עם העידן הנוכחי.
  • על משמעות בחיים ובחינוך.
  • הבערת הרצון והמאמץ להתקדם.
  • על כוחה (ואתגריה) של הקבוצה להשגת החוסן.

Description:

החוסן מסמן את יכולתו של האדם להתמודד בהצלחה עם אתגרים וקשיים במהלך חייו, ואף להגשים חלומות ויעדים רחוקים.
אף שהחוסן נשען על תכונות מולדות ותנאי חיים מוקדמים, קיימת אפשרות לפתח את החוסן – באופן אישי, ובייחוד בעזרת מבוגרים משמעותיים, הורים ומורים.
בקורס נצא עם הלומדים למסע של היכרות עם אתגרים שונים ומגוונים – אתגרים של משבר ואתגרים של צמיחה.
את התחנות במסע החיים והחוסן, נלווה במבט המחבר בין עקרונות החוסן הללו, לעשייה היומיומית של המורה וההורה..
הקורס מלווה בשלל ראיונות ייחודיים, בתרגולים מלווים – חדשניים ומגוונים, ואף ביומן מסע אישי המאפשר הדהוד פנימי ואישי למחשבה ורגש.

The course is open. Registration is open

The course staff:

Dr. Daniel Nikritin

Director of the Institute for Resilient Pedagogy

About Me