Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

15 שעות

מה שתלמדו:

  • מאפייני הזיקנה
  • מה זה גילנות?
  • תיאוריות, גישות וסוגיות מרכזיות בזיקנה
  • מהי הזדקנות מוצלחת?
  • מה זו הזדקנות טבעית?
  • למה חשוב לשמר רזרבות בגוף ומהי שבריריות
  • כיצד מגדירים תפקוד
  • חשיבות שמירה על תפקוד ואיכות חיים טובה?

 

Description:

ישראל, כמו מדינות רבות בעולם המערבי המפותח, מזדקנת במהירות. תוחלת החיים ממשיכה לעלות וצפויה לעלות אף יותר. בהתאם לכך, עולים גם הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת. מצב זה מחייב הערכות של גורמי התכנון והגורמים הטיפוליים, במיוחד על רקע המדיניות הקיימת היום, המעודדת הישארותם של זקנים בקהילותיהם, כשהם נעזרים בעיקר בבני משפחה.
במהלך השנים התפתחה והשתכללה מערכת הטיפול בזקנים. מחקרים רבים נעשים בתחום זה ונאסף ידע תיאורטי ומעשי רב, כאשר הטיפול כיום מתבסס על גישה רב-תחומית ורב-מקצועית. מיטב המומחים בתחום מציגים בקורס זה ארבעה נושאים במטרה להציג את המורכבות הקיימת בתקופת הזיקנה והחשיבות בראייה רחבה במטרה לייצר איכות חיים לאדם הזקן.
הקורס מכיל ארבעה פרקים: מבוא לעולם הזיקנה, היבטים פסיכו-סוציאליים, היבטים גופניים ובריאותיים, ושימור תפקוד בזקנה.
המעוניינים להעמיק בנושאים הנלמדים יכולים לפנות למרכזי ההדרכה של ג'וינט –אשל 
הקורס פותח בשותפות של משרד הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ג'וינט – אשל, משפחת גליקמן וקרן וואהל.

The course is open. Registration is open

The course staff:

ד"ר שרה אלון

About Me

ד"ר יורם מערבי

About Me

ד"ר מעיין כץ

About Me

אורלי ברגרזון ביטון

About Me

יעל רותם גלילי

About Me

ד"ר מיכל הלפרין בן צבי

About Me

איילה כהן פרתי

About Me

ד"ר הדס מוטרו

About Me

ד"ר גילה שחר

About Me

יוספה כחל

About Me

אחינועם בן-עקיבא מליניאק

About Me

ד"ר רוני שנקר

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: