Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

15 שעות

רוצים לטעום מהקורס? מוזמנים להאזין לפודקאסט או לסרוק את הקוד ולהאזין בנייד:

מה נלמד?

  • מאפייני הזיקנה
  • מה זה גילנות?
  • תיאוריות, גישות וסוגיות מרכזיות בזיקנה
  • מהי הזדקנות מוצלחת?
  • מה זו הזדקנות טבעית?
  • למה חשוב לשמר רזרבות בגוף ומהי שבריריות
  • כיצד מגדירים תפקוד
  • חשיבות שמירה על תפקוד ואיכות חיים טובה?

 

Description:

ישראל, כמו מדינות רבות בעולם המערבי המפותח, מזדקנת במהירות. תוחלת החיים ממשיכה לעלות וצפויה לעלות אף יותר. בהתאם לכך, עולים גם הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת. מצב זה מחייב הערכות של גורמי התכנון והגורמים הטיפוליים, במיוחד על רקע המדיניות הקיימת היום, המעודדת הישארותם של זקנים בקהילותיהם, כשהם נעזרים בעיקר בבני משפחה.
במהלך השנים התפתחה והשתכללה מערכת הטיפול בזקנים. מחקרים רבים נעשים בתחום זה ונאסף ידע תיאורטי ומעשי רב, כאשר הטיפול כיום מתבסס על גישה רב-תחומית ורב-מקצועית. מיטב המומחים בתחום מציגים בקורס זה ארבעה נושאים במטרה להציג את המורכבות הקיימת בתקופת הזיקנה והחשיבות בראייה רחבה במטרה לייצר איכות חיים לאדם הזקן.
הקורס מכיל ארבעה פרקים: מבוא לעולם הזיקנה, היבטים פסיכו-סוציאליים, היבטים גופניים ובריאותיים, ושימור תפקוד בזקנה.
המעוניינים להעמיק בנושאים הנלמדים יכולים לפנות למרכזי ההדרכה של ג'וינט –אשל 
הקורס פותח בשותפות של משרד הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ג'וינט – אשל, משפחת גליקמן וקרן וואהל.

The course is open. Registration is open

The course staff:

ד"ר שרה אלון

ד"ר יורם מערבי

ד"ר מעיין כץ

אורלי ברגרזון ביטון

יעל רותם גלילי

ד"ר מיכל הלפרין בן צבי

איילה כהן פרתי

ד"ר הדס מוטרו

ד"ר גילה שחר

יוספה כחל

אחינועם בן-עקיבא מליניאק

ד"ר רוני שנקר

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: