Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • נלמד על המאפיינים הייחודיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים ויחד, נעשה צעדים ראשונים בתפירת “חליפה אישית” לתלמידים המחוננים והמצטיינים הלומדים בכיתתכם.
  • נלמד כיצד לתכנן, יחד עם התלמידים עצמם, תכנית עבודה אישית הכוללת יעדים הנותנים מענה להיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים הייחודיים לתלמידים אלו.
  • נשתף עמיתים ונלמד גם מכם איך האתגר בא לידי ביטוי בכיתתכם וכיצד התמודדתם איתו עד עכשיו.

 

Description:

תלמידים מחוננים נמצאים, באופן טבעי, בכיתות הלימוד ההטרוגנית אשר מאפיינות את מערכת החינוך הישראלית. תלמידים אלה יכולים, לא פעם, להוות אתגר לצוות החינוכי בבית הספר.

תכנית למידה אישית היא אחת הדרכים המומלצות למתן מענה להטרוגניות בקרב תלמידים. המושג 'תוכנית לימוד אישית' מוכר מתחום החינוך המיוחד, אבל יכול להיות רלוונטי גם עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים, שהם תלמידים בעלי מאפיינים וצרכים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ייחודיים.

בקורס זה נעשה צעדים ראשונים בתפירת "חליפה אישית" לתלמידים המחוננים והמצטיינים. נלמד כיצד לתכנן, יחד עם התלמידים עצמם, תכנית עבודה הכוללת 2-3 יעדים הנותנים מענה להיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים. חשוב לדעת: כתיבה ויישום של תכנית למידה אישית לתלמידים מחוננים ומצטיינים אמנם דורשת זמן לטובת תכנון, ליווי, משוב והערכה, אך תלמידים מחוננים ומצטיינים זקוקים לפחות הדרכה, מסוגלים לעבוד באופן עצמי, ונדרשים לליווי בעיקר בנקודות צומת.

סביר להניח שגם אתם מצאתם דרכים למתן מענה לתלמידים מחוננים ומצטיינים ביום יום שלכם בכיתה; נשמח ללמוד גם מכם איך האתגר בא לידי ביטוי בכיתתכם וכיצד התמודדתם איתו עד עכשיו.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: