Start Date

Course is open

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

מה שתלמדו:

  • לעודד את התלמידים לדבר בעברית
  • לסייע לתלמידים לשפר את שטף הדיבור
  • לעודד את התלמידים ללמוד וליישם אוצר מילים מחיי היום-יום
  • לאפשר למורים לתכנן ולבצע פעילות שיחות ראיון מוצלחת בכיתה

Description:

קורס זה מציע פעילות כיתתית דינמית ומהנה בשם "שעון פגישות - ראיונות בזק". בפעילות זו התלמידים מנהלים ראיונות קצרים של 4 דקות. תרגול זה מאפשר חיזוק מיומנויות השפה באמצעות שאילת שאלות, מענה על שאלות ושימוש באוצר מילים ודקדוק מתאימים.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: