Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • שימוש בכרטיסיות כאמצעי לסידור מידע רב כהכנה לכתיבת תשובה
  • שימוש בתהליך מובנה לכתיבת תשובה ממוזגת מכמה טקסטים ומקורות שונים.

 

Description:

תלמידים רבים מתקשים בכתיבת תשובה שבנויה על מציאת קשרים בין מקורות שונים המתייחסים לנושא משותף, תוך מיזוג המידע הרלוונטי בכל מקור. בקורס זה נלמד כיצד לסייע תלמידים למפות ולארגן מידע שמתייחס לנושא משותף אך נמצא במקורות שונים לצורך כתיבה של תשובה ממזגת. זאת באמצעות פרקטיקה של יצירת כרטיסיות ומיונן.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: