Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’ (להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן).

מה שתלמדו:

  • הלומדים יבחינו בין חוקים, כללים ונהלים
  • הלומדים יקבעו חוקים, כללים ונהלים
  • הלומדים ימפו סוגים של סמכות מורית
  • הלומדים ימפו סוגים של מאבקי כוח
  • הלומדים ילמדו אסטרטגיות התמודדות עם מאבקי כוח

 

Description:

למערכת החינוך תפקיד מהותי בתהליך הסוציאליזציה של התלמידים כאזרחים בחברה. על מערכת החינוך להפגיש את התלמידים עם מסגרת שיש לה גבולות. הגבולות מורכבים מחוקים, כללים ונהלים אשר נקבעים על ידי סמכות. למעשה, התלמידים צריכים לראות את המסגרת הבית ספרית כהשתקפות של החברה. שמירה וציות למסגרת ולגבולותיה מהווים משמעת.

מה שמנבא ניהול כיתה יעיל הוא הגדרת גבולות ברורים למסגרת באמצעות חוקים, כללים ונהלים בכיתה. חוקים, כללים ונהלים מקנים לתלמידים סדר, ארגון, מסגרת ומבנה ועוזרים להם להרגיש שהכיתה היא מקום בטוח וצפוי.

הסמכות של המורה נובעת מעצם הגדרת תפקידו – לחנך ולהורות, ולתלמיד מעצם הגדרת תפקידו כלומד אמורה להיות מוטיבציה לציית לסמכות. הספרות המחקרית מבחינה בין חמישה סוגים של סמכות מורה: כופה, סמכותית, לגיטימית, מומחה ואישית.

ההתייחסות של התלמיד לגבולות המורכבת מחוקים, כללים ונהלים ולסמכות אשר מייצרת את המסגרת הבית ספרית משקפת תבניות שנוצקו בילדות המוקדמת על ידי ההורי ודמויות משמעותיות נוספות.

מאבק כוח בין מורה לתלמיד קורה כאשר תלמיד מתנהג באופן מתריס ופוגע, והמורה נפגע ברמה האישית. מאבק כוח קורה כאשר המורה מערב את רגשותיו במקום להתייחס לאירוע בצורה רציונאלית. ניתן לזהות ארבעה סוגים של מאבקי כוח: מאבק כוח התפתחותי, מאבק כוח כתגובה לתחושת פגיעה, מאבק כוח כתגובה לתחושת פחד, מאבק כוח כהנאה. לכל סוג של מאבק כוח ישנה אסטרטגיה שונה לתגובה והתמודדות.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: