Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • חשיבות בניית הקנייה אפקטיבית בתחילת השיעור
  • כלים ליצירת פתיחת שיעור ממוקדת, כיצד לגייס את הקשב של התלמידים
  • כיצד להתאים את השיעור לכיתה הטרוגנית.

 

Description:

מורים רבים מתקשים לנהל למידה בכיתה הטרוגנית הדורשת ניהול תהליך מורכב של הוראה דיפרנציאלית והתוצאה היא בעיות משמעת ותחושת תסכול של המורה ושל התלמיד.
מורים רבים בכיתות הטרוגניות מרגישים שהשיעור אפקטיבי רק עבור חלק מהילדים בכיתה, בדרך כלל יהיו אלה הילדים החזקים שבאים עם ידע קודם ומיומנויות למידה יעילות. המורים מרגישים שעבור חלק נכבד מהתלמידים, במיוחד תלמידים בסיכון, עם פערים לימודיים או צרכים מיוחדים, הלמידה אינה נשמרת לאורך זמן.
מבנה השיעור המיטבי מאפשר למידה מותאמת ודיפרנציאלית על ידי צמצום משך ההקניה הפרונטלית לטובת למידה פעילה של התלמיד.
הקורס 'השיעור המיטבי' מורכב משלושה חלקים וכל אחד מן הקורסים מתרכז באחד מחלקי השיעור. הקורס הראשון עוסק בבניית הקניית שיעור קצרה וממוקדת. השני יעסוק בבניית תרגול אפקטיבי והשיעור האחרון יעסוק במתן חוויות הצלחה בחלקו האחרון של השיעור. הקורס מתאים למורים במגוון גילאים, ובמיוחד למורים המלמדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולמורים המלמדים בכיתות שח"ר.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: