Start Date

02/12/2021

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • להבין כיצד שימוש בהתערבויות מובנות יכול לסייע למורה וללומדים לשמור על מתח לימודי במהלך למידה בחברותא.
  • להכיר וללמוד כיצד ליישם את מתודת “רמזור שיתופים” המבוססת על עקרונות התערבות.
  • להתנסות בתכנון ויישום המתודה בכיתה תוך זיהוי אתגרים והצלחות.

Description:

למידה בחברותא משנה לא פעם את אופי האינטראקציה בכיתה וכן ואת תפקידם של המורה והלומדים. המורה, הופך ממעביר הידע למנחה, מתווך ומייעץ, והלומדים הופכים עצמאיים יותר ונדרשים לקחת אחריות רבה יותר על הלמידה שלהם. זאת ועוד, אופי השיעור וכלליו משתנים, האינטראקציה בין המורה והתלמידים אינה זהה לשיעור רגיל וכן קיים קושי למורה לדעת מה מתרחש בכל חברותא – התלמידים יכולים בקלות יתר לעבור מדיון בנושא השיעור לדיון בנושאים אחרים המעניינים אותם באותו הזמן. ומנגד, המורה אינו יכול להיות קשוב בו זמנית ולדעת מה קורה בכל חברותא.
מאפיינים אלו ונוספים גורמים לא פעם לתחושה של איבוד שליטה הן של המורה והן של התלמידים, ולהתרופפות המתח הלימודי בשיעור.
בקורס זה נלמד על פרקטיקת התערבות מובנית בשם “רמזור שיתופים” שניתן ליישם במהלך למידה בחברותא במטרה לשמור על המתח הלימודי בכיתה.

The course is over