Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

קורס זה זמין ופתוח ללמידה בלבד (הקורס אינו כולל חלק יישומי וצבירת גמול השתלמות באופן מקוון)

מה נלמד?

  • הלומדים יכירו מגוון של פרקטיקות ליצירת סקרנות ועניין בלמידה מרחוק
  • הלומדים יתוודעו לעקרונות הפדגוגיים המאפשרים למידה מיטבית מרחוק
  • הלומדים יכירו מגוון של כלים דיגיטליים המתאימים למטרות ההוראה ומעודדים למידה מרחוק בקרב תלמידים.

 

Description:

נשאלת השאלה כיצד אפשר ליצור סקרנות אצל תלמידים בשיעור מקוון? איך רותמים את התלמידים להיות חלק מהשיעור, לשתף פעולה ולרצות בזה? לגרום לתלמידים לרצות לקחת חלק בשיעור זה אתגר גדול בפני עצמו, אבל כשמדובר בשיעור מקוון, האתגר אפילו קשה ומורכב יותר. קשה "לקרוא" את מצבם של התלמידים, ולעודד אותם להשתתף ולהתעניין בשיעור. בקורס הזה נלמד מה ניתן לעשות כדי לגרום לתלמידים לקחת חלק בשיעור מקוון. נדבר על האתגרים בשיעור כזה ועל הפתרונות שאפשר לייצר כדי להתגבר עליהם בשלושה היבטים מרכזיים: תוכן, ידע ופדגוגיה, מורה-תלמיד וקבוצת השווים. הלמידה תיעשה תוך בחינת דוגמאות משלבים שונים בשיעור.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: