Start Date

20/05/2020

Price

Free

Course Duration

6 שעות

הערה:  השלמת הקורס המקוון בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר.
קורס זה הוא השני מבין ארבעת הקורסים ללמידה מרחוק

מה שתלמדו:

  • הכרות עם הבדלי סוגי הלמידה – הכיתה הפיזית ולמידה מרחוק
  • שילוב שתי סביבות הלמידה ביום למידה שלם
  • שימור קשב התלמידים לאורך הפעילויות
  • הכרת שיקולי הדעת בהכנת מטלות, תוך התייחסות לגיל הלומדים ולאופן הלמידה
  • הצגת דוגמאות של פתיחים בשיעור סינכרוני והפעלת הלומדים
  • חשיבות התקשורת בין ההורים למורים
  • הכרת המצגת ככלי מלווה שיעור

 

Description:

בקורס נלמד מה הבדל בין הוראה בכיתה ובין הוראה מקוונת סינכרונית ואסינכרונית.
נסקור שיקולי דעת שיש להפעיל בבחירת סביבה לפעילות מתוכננת, וכן בשיפור הפעילות בהתאם לכלים המצויים בסביבה. נתמקד בתכנון של שיעורים המתאימים ללמידה סינכרונית, שבה כולם אונליין ובלמידה האסינכרונית, שבה כל אחד מתחבר בזמן המתאים לו. נעסוק בשיקולי דעת בבחירת הפעילות ובתכנון הפרזנטציה, נלמד על תפקיד המצגת בלמידה מרחוק ככלי מארגן למידה. נלמד איך לתכנן שקף המעודד פעילות, איך לשלב סרטונים ובאילו כלים דיגיטליים כדאי להשתמש על מנת להפעיל את הלומדים.
כחלק מתכנון הפעילות, נתמודד עם האתגר של הנחיה מרחוק ללא אפשרות של תיווך והסבר בזמן אמת, ונכיר דרכים לאיסוף לומדים ולשימור הקשב שלהם לאורך מפגשי הלמידה.
במסגרת הקורס, נעסוק בחשיבות שמירת קשר בין המורים לתלמידים ובין המורים להורים. נציג את האמצעים השונים לשמירת תקשורת עם הורים ותלמידים (ווטסאפ, סרטון וידאו קצר בבוקר או בערב פודקאסט).
נציג פיתוח יחידת לימוד מיטבית הכוללת קישור בין רצף השיעורים והתייחסות למטלות השונות לתלמידים. נציג את שיקולי הדעת בהכנת מטלות תוך התייחסות לשיעור הסינכרוני שקדם להן או לשיעור הסינכרוני הבא (כיתה הפוכה). נדגים את הדברים בפעילויות מתוכנית הלימודים בשתי שכבות גיל.
נציג מודלים לשלושה סוגי פתיחים לשיעור סינכרוני המלווים בדוגמאות מהרשת לשכבות גיל שונות בתחומי דעת שונים.

***
מנהל תקשוב, חטיבת הטמעת טכנולוגיות, בשיתוף עם אגפי הגיל ומנהל עובדי הוראה, פיתחו עבור ציבור עובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים, ארבעה קורסים שעוסקים בהיבטים של ״למידה מרחוק״: הקנייה של מיומנויות טכניות, עיסוק בפרקטיקות הוראה מותאמות למרחבי הלמידה המקוונים ובניית יום ושבוע למידה מרחוק.
הקורסים מוצעים במודולות של 10 שעות המאפשרות גמישות, למידה מונחית והתאמה מירבית של תוכן הלמידה לצרכי המורה.
חשוב לציין שהקורס המלא מוצע בליווי והנחייה של מומחי תקשוב במרחבים סנכרוניים וא- סינכרוניים.
לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות לממונים על התקשוב במחוזות.

***

לקורסים נוספים בסדרה:

למידה מרחוק I: שיקולי דעת והיבטים פדגוגיים
למידה מרחוק III: עזרים דיגיטליים לגיוון דרכי הוראה והערכה
למידה מרחוק IV: תכנון למידה שבועי

The course is over

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: