Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 וחצי שעות

מה נלמד?

  • חשיבות הלמידה ככלי להתפתחות והתמקצעות
  • אתגרי הלמידה העצמית והפתרונות שלהם
  • האסטרטגיות המרכזיות ללמידה אפקטיבית
  • אפשרויות הלמידה בדיגיטל

 

Description:

בקורס זה נלמד מדוע למידה כל כך חשובה ומשתלמת. נלמד כיצד למידה תורמת לבריאות, הצלחה, מימוש ואיכות חיים ומדוע כל אחד יכול ללמוד בכל גיל ועם כל רקע.

נדבר גם על האתגרים הקשורים ללמידה עצמית בדיגיטל, נסביר מדוע קשה ללמוד לבד ואיך אפשר להתגבר על הקשיים,

נכיר את האתגרים הכרוכים בלמידה ואת אופן ההתמודדות עם אתגרים אלו.

נלמד 4 אסטרטגיות מרכזיות ללמידה דיגיטלית, שיבטיחו לכם למידה אפקטיבית הגוזלת פחות זמן וגורמת לכם להרגיש בטוחים יותר ומסוגלים יותר.

בנוסף - נרכז עבורכם את כל האפשרויות ללמידה דיגיטלית ונכיר סיפורים ומצבים יומיומיים שבהם אפשר ללמוד.

The course is open. Registration is open

The course staff:

גדעון זילר

מור פאפו

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: