Start Date

Course is open

Price

Free

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

• עיצוב אוניברסלי ללמידה מהו.
• תכנון שיעור מיטבי ומיטיב בכיתה הטרוגנית – שיעור המבוסס על עקרונות העיצוב האוניברסלי בלמידה, בהתייחס לחסמים קיימים בכיתה.
• התנסות בשיעור המבוסס על העקרונות הנלמדים, תיעוד התהליך וניתוחו.

 

Description:

האתגר העצום הניצב בפנינו, אנשי החינוך, הוא הוראה בכיתה הטרוגנית שנמצאים בה לעיתים תלמידים המתקשים בקריאה, תלמידים המתמודדים עם בעיות קשב וריכוז, תלמידים המתקשים בפיענוח של מידע ועוד. אנחנו שואפים לקדם כל תלמיד ולהתאים לכל אחד את הדרך הנכונה עבורו, אבל בכיתות גדולות ומגוונות כמו שלנו זה נראה לפעמים כמשימה בלתי אפשרית.
לשם כך גייסנו את תפיסת העיצוב האוניברסלי שאת עקרונותיה נכיר בקורס זה, תוך שימת דגש על עיצוב אוניברסלי בלמידה. תפיסה חינוכית זאת מסתכלת על המגוון ועל השונות כערך ומעודדת אותנו להכיר את הלומדים שלנו, את החוזקות שלהם, את המוקדים לחיזוק, את הצרכים שלהם ועוד. היכרות מעמיקה זאת מחדדת עבורנו את תפיסת הקשיים כחסמים שאפשר להסיר - זמנית או לתמיד - בעזרת פרקטיקות מתאימות. המטרה היא ללמוד כיצד לתכנן שיעור המבוסס על עקרונות עיצוב אוניברסלי ללמידה, והמתייחס לחסמים קיימים בכיתה, וכיצד להשתמש בכלים פשוטים כדי להסיר חסמים אלו ולאפשר למידה המתאימה לפרופיל של כל אחד מתלמידי הכיתה.
הקורס מיועד לאנשי חינוך שקיימת בהם נכונות לשנות תפישות, דרכי חשיבה ופרקטיקות, המעוניינים לקבל כלים להתמודדות עם מגוון הלומדים, על השונות ביניהם, ועם אתגר ההוראה בכיתה הטרוגנית. לכל אלה אנו מבטיחים פיתוח מודעות, העמקת ההבנה ומתן כלים יישומיים להתמודדות היום יומית בכיתה הטרוגנית - ובהתייחסות לשונוּת כאל משהו שיש לטפח וממנו לצמוח ולא כאל קושי שיש להסיר.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: