Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2 שעות

מה שתלמדו

• תלמדו ותיישמו פרקטיקות לטיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה במסגרות חינוך ובחיים האישיים.
• תרכשו כלים ומיומנויות לקידום ההתפתחות האישית והמקצועית.
• תלמדו על חשיבות טיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה ועל האופן בו ניתן ליישם נושא זה בעבודה הטיפולית/ חינוכית.
• תכירו את הספרות ההמשגתית, היישומית והמחקרית.

 

Description:

זהו קורס מיוחד, שפותח על ידי פרופ' עפרה מייזלס, מאוניברסיטת חיפה ובשיתוף רבים אחרים, המזמין אתכם למסע במרחבי האיכפתיות והסביבות המיטיבות, במסגרות חינוכיות ובכל מקום שתבחרו. הקורס נלמד באופן חווייתי דרך כניסה לעולם קסום, פלאי ומשחקי הפותח עבורכם דלת לתהליך אישי ומקצועי לטיפוח סביבה מיטיבה, עבור עצמכם ועבור הסובבים אתכם.

בקורס המלא תחשפו להיבטי המשגה ויישום הקשורים להתפתחות האישית של צוותי הוראה ותלמידים, כמו גם לשינוי האקלים החברתי/תרבותי במסגרות חינוכיות באמצעות "פדגוגיה מתבוננת" - Contemplative education. פדגוגיה זו כוללת הקשבה עמוקה לעצמי ולזולת, חיבור למשמעות העמוקה של האדם בחייו, פיתוח הבנה ואכפתיות כלפי העצמי וכלפי הזולת באמצעות מגוון שערים: טבע, יצירתיות, חדווה, משחקיות ואמנות המסייעים לקידום ופיתוח עשייה חינוכית משמעותית.
מטרת הקורס המרכזית היא קידום יישום פרקטיקות של אכפתיות, מיטביות ו"פדגוגיה מתבוננת" בעבודה החינוכית ובחיים האישיים של הסטודנטים/סטודנטיות.

אין צורך בידע קודם - רק סקרנות ונכונות להיות מופתעים

תהנו
פרופ' עפרה מייזלס וצוות הקורס

The course is open. Registration is open
The course staff:
פרופ' עפרה מייזלס

מפתחת הקורס ומרצה ראשית

About Me

ד"ר אורן אֶרְגַז

מרצה שותף

About Me

ד"ר סופי ברזילי

About Me

יפית אורבך

מפתחת למידה ועוזרת הוראה

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: