Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

4-6 שעות בשבוע | 14 שבועות

מה שתלמדו:

  • טיעונים: מה הם ואיך לזהות אותם
  • פרשנות: להגיד מהו הטיעון
  • הערכה: טיעונים טובים ורעים
  • היסקים דדוקטיביים: לוגיקה של קבוצות, טיעונים תנאיים ודיסיונקטיביים, אילנות אמת ויחסים
  • היסקים אינדוקטיביים: הכללה אינדוקטיבית, אנלוגיה והסבר
  • בניית טיעונים

 

Description:

הקורס הזה הוא מבוא לחשיבה ביקורתית – חשיבה על טיעונים, על נימוקים בעד מסקנה. מטרת הקורס היא לחזק את הכישורים הבסיסיים בחשיבה ביקורתית:

  • כיצד לזהות טיעונים.
  • כיצד לפרש אותם.
  • כיצד להעריך אותם.
  • וכיצד לבנות אותם.

פיתוח הכישורים האלה הוא חשוב ביותר, כי חשיבה ביקורתית היא חלק מהותי מחיינו. אנחנו צריכים לחשוב באופן ביקורתי כל פעם שאנחנו שוקלים נימוקים בעד או נגד איזשהו טענה או מעשה – בכל תחום של ידע ובכל מיני סוגים של קבלת החלטות.
כמובן, כולנו יודעים כבר, במידה אחת או אחרת, כיצד לחשוב באופן ביקורתי – כיצד לחשוב על נימוקים בעד או נגד טענה כלשהי. הקורס בנוי על ההנחה, שכאשר לומדים יותר על מה בדיוק כרוך בחשיבה על נימוקים, משתפרים. לכן, בכל נושא שנידון בקורס, נקודת התחילה היא האינטואיציות הלוגיות הטבעיות שלנו, שמהן נפתח הבנה תיאורטית ריגורוזית, שמחזקת את הכישורים שלנו בחשיבה ביקורתית.

The course is open. Registration is open

The course staff:

פרופ' יונתן ברג

מרצה

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: