Start Date

27/03/2019

Price

Free

Course Duration

about 2 hours

מה שתלמדו:

מה הקשר בין פסיכולוגיה ומדע? מה הקשר בין תהליכים ביולוגיים לתהליכים פסיכולוגיים? ואיך אנחנו בכלל חוקרים את הקשר בין מוח ופסיכולוגיה?

Description:

הפסיכולוגיה היא תחום מחקר מדעי שמנסה לזהות ולהבין את הגורמים השונים שמשפיעים על התנהגותם של בני אדם בעולם

הקורס פסיכולוגיה בקטנה: מוח ופסיכולוגיה, הוא קורס טעימה המבוסס על הקורס המורחב: מבוא למדעי הפסיכולוגיה.

בקורס הטעימה נשאל האם פסיכולוגיה היא תחום מדעי? האם אפשר לחקור רגשות, אישיות וזיכרון באמצעות אותן השיטות שאנחנו חוקרים כוכבי לכת ובקטריות? נכיר את מבנה המוח, ונבין את הקשר בין המוח לבין פסיכולוגיה.

בקורס המורחב נעמיק במדע הפסיכולוגיה ונלמד על:

ביהביוריזם: החקר המדעי של התנהגות ולמידה
פסיכולוגיה קוגניטיבית
הקשר שבין המוח לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה חברתית
הבדלים בינאישיים: אינטליגנציה ואישיות
פסיכופתולוגיה: אבחון וטיפול

The course is open. Registration is open

The course staff:

Professor Galit Yuval

lecturer

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: