Start Date

08/03/2020

Price

Free

Course Duration

9 - 10 שבועות | 2-4 שעות בשבוע

מה שתלמדו:

להכיר את הטבע והסביבה דרך התפתחות החיים מהמים אל היבשה והשפעת האדם על הסביבה.
לייצר הקשרים בין תחומי דעת מדעיים שונים ולהדגים את הרלוונטיות של תחומים אלו לעולמם של התלמידים.
לפתח מיומנויות חשיבה מדעיות במסגרת למידת התכנים (הגישה המשלבת).
להכיר פדגוגיות חדשניות להוראת הדיסציפלינות המדעיות במטרה להטמיען בבתי-הספר.
לפתח מרחבים ללמידת חקר של מדעי החיים בתוך בתי הספר.

Description:

הקורס הכרת הטבע והסביבה עוסק בהוראת המדעים באמצעות הסביבה החוץ כיתתית כמכשיר לימודי במתחם הביופיליה.
משמעות הביופיליה הינה היכולת להתפעל ולהתחבר אל הטבע. תפקיד המתחם הוא לדמות את הסביבה החוץ כיתתית בלא תלות בעונות השנה, תוך זימון סביבות שונות, המשמרות את תחושת היציאה לסביבה הקרובה.
ההוראה במתחם הביופיליה מאפשרת הדגמות של העקרונות ההוראתיים וכיצד הם ניתנים ליישום בכל מקום ובכל סביבת לימודים.

The course is over
The course staff:
Dr. Maytal Shabat-Simon

Dr. Rakefet Sharon

About Me

מיטל שינבאום

גרפיקאית של הקורס

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: