Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

2-3 שעות בשבוע | 18 שבועות

מה שתלמדו:

  • מושגים בסיסיים בתורת המבחנים
  • עקרונות מנחים לפיתוח מבחנים ולכתיבת שאלות פתוחות וסגורות
  • כלים למדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות
  • הכרת מגבלות כלי המדידה וההערכה וזיהוי ליקויים בכלים קיימים

 

Description:

בקורס תכירו את העקרונות הבסיסיים לפיתוח כלי מדידה והערכה בתחום הפסיכולוגי והחינוכי ולהערכת איכותם, ביניהם מבחנים, שאלונים וסימולציות התנהגותיות. הקורס מעשי ומספק כלים רבים לפיתוח מבחנים ולהערכת משתנים קוגניטיביים ולא קוגניטיביים, נטיות מקצועיות, עמדות וערכים.
בפיתוח הקורס השתתפו עשרים וחמישה מומחים מעולמות תוכן שונים והם מעורבים בתכנים ובסרטוני הקורס. נוסף על הקורס החינמי אפשר להצטרף גם למסלול בתשלום, הכולל הגשת מטלות ומפגשים פרונטליים: מפגש פתיחה ומבוא לקורס, סדנאות ומבחן. מטרת הסדנאות היא לשכלל את כישורי התלמידים בפיתוח כלים על פי העקרונות שנלמדו, תוך הפעלת חשיבה יצירתית וביקורתית.
הקורס תוכנן עבור מגוון קהלי יעד העושים שימוש במבחנים חינוכיים ופסיכולוגיים במערכת החינוך ובאקדמיה, בתעשייה ובמוסדות ציבוריים, והוא רלוונטי לכל העוסקים במדידה ובהערכה במסגרת עבודתם ומעוניינים בפיתוח מקצועי.
הקורס נכלל במסגרת "לימודי תעודה בפסיכומטריקה" מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. מסלול הלימודים קיבל את ברכת האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפ"י).

The course is open. Registration is open

The course staff:

ד"ר אבי אללוף

מפתח הקורס ומנהלו

About Me

פרופ' משה אלמגור טיקוצקי

מרצה

About Me

מיכל באומר

מרצה

About Me

פרופ' מיכל בלר

מרצה

About Me

אפרת בן ברק

מרצה

About Me

ד"ר ענת בן-סימון

מרצה

About Me

ד"ר ליאת בסיס

מרצה

About Me

נועה גזית

מרצה

About Me

פרופ' איתמר גתי

מרצה

About Me

ד"ר אביטל מושינסקי

מרצה

About Me

ד"ר עינת נוטע-קורן

מרצה

About Me

ד"ר נועה סקה

מרצה

About Me

ד"ר עדי עמית

מרצה

About Me

נמרוד עשת

מרצה

About Me

נדב פודולר

מרצה

About Me

ספי פומפיאן

מרצה

About Me

ד"ר רות פורטס

מרצה

About Me

ד"ר טלי פרוינד

מרצה

About Me

ניצן פרידמן

מפתח הקורס

About Me

דוד ציגלר

מרצה

About Me

רננה צין

מרכזת הקורס

About Me

ד"ר צור קרליץ

מרצה

About Me

ד"ר אמירה רום

מרצה

About Me

פרופ' שמואל שי

מרצה

About Me

ענת שלם

מרצה

ד"ר נעמי גפני

מרצה

About Me

ד"ר יואל רפ

מרצה

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: