Start Date

15/02/2020

Price

Free

Course Duration

3 Hours

מה שתלמדו:

  • מושגים בסיסיים בתורת המבחנים
  • עקרונות מנחים לפיתוח מבחנים ולכתיבת שאלות פתוחות וסגורות
  • כלים למדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות
  • הכרת מגבלות כלי המדידה וההערכה וזיהוי ליקויים בכלים קיימים

 

Description:

זוהי טעימה מתוך הקורס המקיף "פיתוח כלי מדידה והערכה", העוסק בפיתוח של מבחנים ממגוון סוגים, בשימושים בהם ובהערכת איכותם. הקורס מתאים לכל מי שמשתמש במבחנים חינוכיים ופסיכולוגיים במערכת החינוך ובאקדמיה, בתעשייה ובמוסדות ציבוריים, והוא רלוונטי לכל העוסקים במדידה ובהערכה במסגרת עבודתם ומעוניינים בפיתוח מקצועי.

בפיתוח תכני הקורס ובהעברתם השתתפו עשרים וחמישה מומחים מעולמות תוכן שונים. שיעורי הקורס המלא מקובצים בשבעה פרקים, לפי נושאים: מושגים בסיסיים; אבני יסוד בבניית פריטים פתוחים וסגורים; מדידת אינטליגנציה ויכולות ספציפיות; מבחנים וכלים במערכת החינוך; מבחנים לא קוגניטיביים בהקשר תעסוקתי וקליני; שאלוני עמדות וערכים; ופיתוחים חדשים.

בקורס המקוצר תוכלו לצפות בשיעור אחד או שניים מכל אחד מהפרקים, למשל בשיעורים על שאלות סגורות ופתוחות, על התאמת מבחנים לבעלי לקויות למידה, על מבחני אינטליגנציה, על ניתוח עיסוקים, על שאלוני ערכים, על שימוש בטכנולוגיות ממוחשבות במבחנים ועוד. בסיום כל סרטון מופיעות שאלות שיעזרו לכם לסכם את החומר הנלמד ולחזור עליו.

אם תרצו לקבל תמונה רחבה יותר של תחום הפסיכומטריקה – תורת פיתוח המבחנים – אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקורס המלא, שבו תוכלו לבחור במסלול חופשי, או במסלול בתשלום הכולל תרגילים שיאפשרו לכם לקבל משוב אישי על הלמידה שלכם וסדנאות מעשיות בפיתוח מבחנים.

The course is over

The course staff:

ד"ר אבי אללוף

מפתח הקורס ומנהלו

About Me

מיכל באומר

מרצה

About Me

אפרת בן ברק

מרצה

About Me

ד"ר ענת בן-סימון

מרצה

About Me

ד"ר אביטל מושינסקי

מרצה

About Me

ד"ר נועה סקה

מרצה

About Me

ד"ר עדי עמית

מרצה

About Me

נמרוד עשת

מרצה

About Me

נדב פודולר

מרצה

About Me

ד"ר טלי פרוינד

מרצה

About Me

ניצן פרידמן

מפתח הקורס

About Me

רננה צין

מרכזת הקורס

About Me

ד"ר צור קרליץ

מרצה

About Me

ד"ר אמירה רום

מרצה

About Me

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: