Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה היינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה” – השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר.

מה שתלמדו:

  • היכרות עם כלים דיגיטליים המתאימים לביצוע הערכה מעצבת והערכה מסכמת.
  • חשיפת הלומדים לדוגמאות ורעיונות פדגוגיים לשימוש בכלים דיגיטליים לטובת תהליך הערכה.
  • התנסות בעבודה עם הכלים הדיגיטליים הנלמדים תוך כדי חשיפה לחומר תיאורטי רלוונטי, צפייה במדריכים מצולמים, מדריכים כתובים ומענה על שאלון הבודק את מידת ההיכרות עם הכלי.

 

Description:

לקורסים נוספים מסדרה זו - לחצו כאן

בקורס זה נכיר כלים דיגיטליים שיסייעו לנו לקדם תהליכי הערכה בבית הספר.
נעסוק בתהליכי ההערכה משני סוגים:

הערכה מעצבת – הערכה שנועדה לספק משוב לשם שיפור וכן לגרום לשינוי ולהתאמה של תהליכי למידה תוך כדי תהליך.

הערכה מסכמת – הערכה שנועדה לספק משוב בסיום הלמידה ולהעריך את הישגיהם של הלומדים.

הסביבה הדיגיטלית עשירה במדיה אינטראקטיבית וגמישה. היא מאפשרת למורה אוטונומיה והתאמה לצורכי תלמידיו. הכלים הדיגיטליים הנלמדים בקורס תורמים לתהליכי הערכה. הם מאפשרים תקשורת מיידית ומתמשכת בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם. חלק מן הכליםמאפשרים משוב מיידי אוטומטי ומפשטים את תהליך הערכה וחלקם מאפשר מעקב אחרי נתוני לומד. הכלים מספקים למורה תמונה מיידית לצורך הערכת ההישגים בזמן אמת.

הכלים שיילמדו בקורס זה, הם חלק ממגוון גדול של כלים חינמיים הנמצאים ברשת האינטרנט וניתן להשתמש בהם בכיתה במהלך ביצוע הערכה מעצבת או מסכמת.
(בחלק מהם ייתכנו הגבלות של מספר התוצרים.)

אלה הכלים שנבחרו:

הערכה מעצבת
סביבת Google Drive
Vizia
wizer.me

הערכה מסכמת
Google Forms
Pooleverywhere
Triventy

בהצלחה!

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: