Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

6 שעות

קורס זה היינו חלק מתוכנית הפיתוח המקצועי “למידה בהתאמה” – השלמת הקורס בלבד אינה מעניקה נקודות גמול באופן ישיר.

מה שתלמדו?

  • על חשיבות הצורך בשילוב כלים דיגיטליים בעבודת ההוראה כאמצעי המחשה למטרות הוראה, למידה והערכה חלופית.
  • כיצד נוכל לשפר תהליכי הוראה, למידה והערכת מורים באמצעות כלים דיגיטליים.
  • יתרונות שילוב כלים דיגיטליים בעבודת ההוראה.
  • על האתגרים העומדים בשימוש כלים דיגיטליים, דרכי התמודדות ופתרון.
  • שימוש ויצירה בכלים הדיגיטליים.

 

 

Description:

לקורסים נוספים מסדרה זו - לחצו כאן
כמורים במאה ה-21, פתוחות בפנינו אפשרויות רבות ומגוונות על מנת להעביר ידע לתלמידים בדרך מעמיקה ומעניינת. באמצעות שילוב כלים דיגיטליים קלים לתפעול, נוכל ליצור המחשות שתשפרנה את תהליך הלמידה וההבנה.
נוכל ללמד כל נושא לא רק במילים, אלא גם באמצעים ויזואליים. שימוש באמצעים דיגיטליים יביא לפעילות חושים גבוהה יותר (שמיעה, ראייה וכו') ההופכת את הלמידה למשמעותית יותר. כך נוכל ליצור מפת חשיבה המתארת את הסתעפות הקשרים בתוך החומר ולבנות תמונה אינטראקטיבית, המרכזת בדרך יצירתית ומעניינת את הידע. שילוב כלים דיגיטליים בהוראה יכולים לשמש גם את התלמידים, על ידי הגשת הערכה חלופית בדרך דיגיטלית המעמיקה את הבנת החומר.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: