Start Date

Course is open

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

מה שתלמדו:

בקורס “איך ללמד לאור הרעיון הגדול?” תיחשפו למגוון שיקולי דעת בבואכם ללמד לאור הרעיון הגדול. בנוסף, תתנסו בפרקטיקה של תכנון הוראה של יחידת לימוד, לאור רעיון גדול.

Description:

הקורס "איך ללמד לאור הרעיון הגדול?", הינו הקורס ה-3 בסדרת שלושת קורסי המיקרו "הוראה לאור רעיון גדול". הקורס עוסק במעבר מהתאוריה: מה זה רעיון גדול ומדוע חשוב, אל הפעולה: תכנון ההוראה לאור רעיון גדול. גם אחרי שהשתכנענו שנכון ללמד לאור רעיון גדול אנחנו עשויים להתקשות בהוראת יחידת הלימוד כיוון שאנו מתקשים לארגן את פריטי הידע בהתאם לרעיון שבחרנו, יש לנו יותר מדי חומר, אנחנו מתקשים להחליט כמה משקל לתת לכל פריט ידע וכו'. בקורס נתנסה בשלבים שונים של תכנון יחידה תוך מיפוי החומרים, חידוד המטרות וחשיבות הפריטים והצעת מהלכי שיעור שתואמים את האמירה שלנו.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: