Start Date

Course is open

Price

Free

Course Duration

1 שעות

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • היכרות עם “שפת החשיבה”, משמעותה ואופן השימוש בה.
  • יצירת לוח “שפת חשיבה” כיתתי.

 

Description:

שאלתם את עצמכם איך נוכל להקנות לתלמידים לא רק את הידע שהם צריכים, אלא גם מיומנויות להבנה ולחשיבה, שישמשו אותם כל החיים.
אפשר לשים לב שגם כשמבקשים מהם לחשוב טוב לפני שהם עונים, עדיין אפשר לקבל תשובות כלליות, לא מבוססות או לא מעמיקות.
אבל בעצם, יכול להיות שהתלמידים נותנים תשובות כלליות, כי אנחנו משתמשים בשפה לא מדויקת?
למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים לתלמידים "לחשוב טוב"? אולי להעלות השערה? או למצוא נימוקים מבוססים לדעתם? אולי אנחנו רוצים שהם יתייחסו לדעה שהוצגה קודם, בהצדקה או בהפרכה? אבל את הפירוט הזה אנחנו לא אומרים להם - לנו זה נראה ברור מאליו שזו הכוונה ב"לחשוב". אבל להם זה ממש לא מובן.
בקורס הזה נכיר את פרקטיקת "לוח שפת חשיבה", ובעזרתה נתבונן מקרוב במילים שבהן אנחנו משתמשים בהוראה. יחד נדייק את פעולות החשיבה, ונלמד איך בחירת המילים שלנו, המורים, יכולה לעזור לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה שלהם.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: