Start Date

Course is open

הרישום לשלב היישומי של הקורס נסגר, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.
עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.
הרישום לשלב היישומי יפתח מחדש בתחילת שנת הלימודים תשפ”א.

מה שתלמדו:

  • מהי הוראה מפורשת של אסטרטגיות למידה
  • מה חשיבותה וכיצד משלבים אותה בכיתה

Description:

לעתים רבות אנו נתקלים בתלמידים שלא מצליחים להתמודד עם שאלות שדורשות אסטרטגיות חשיבה כמו השוואה, מיון, או כתיבת טיעון. הפתרון האינטואיטיבי הוא לתרגל, לבקש מהם לכתוב טיעון בנושא אחד, ואז בעוד נושא, ושוב ושוב. אבל למעשה זהו פלסטר ולא תרופה; התלמידים לומדים לכתוב פסקת טיעון על אותם הנושאים שהם מתרגלים בכיתה, אבל כשמבקשים מהם לכתוב פסקה על נושא חדש, ההישגים נשארים זהים למה שהיו. בעצם, יש פה חוליה חסרה: הוראה מפורשת של אסטרטגיות חשיבה. פעילות ההשוואה לבדה לא מספיקה, ויש להסביר קודם כל באופן מפורש איך בכלל עונים על שאלת השוואה, ומהם שלבי ההשוואה.

בקורס הזה נלמד מהי הוראה מפורשת של אסטרטגיות למידה ואיך היא עוזרת לתלמידים לזהות ולבצע בהצלחה משימות הדורשות חשיבה מסדר גבוה. בסיום הקורס תדעו כיצד לתכנן ולהקנות באופן מפורש אסטרטגיית חשיבה בתחום הדעת שלכם, על מנת לסייע לתלמידים לבצע משימות שדורשות חשיבה מסדר גבוה ולקדם למידה מעמיקה של התכנים.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: