Start Date

Course is open

Price

Free

במיוחד לתקופת הקורונה: ניתן ליישם את פרקטיקות ההוראה גם בהוראה מרחוק (לפרטים לחצו כאן)

הרישום לשלב היישומי של הקורס סגור כעת, ולא ניתן להגיש את ההתנסות ולקבל קרדיט.

עם זאת, יחידת הלימוד של הקורס פתוחה ללמידה.

קורס זה פותח עבור משרד החינוך – והנו חלק מסדרת ‘מיקרו-קרדיטציה. קצר ולעניין!’.(להסבר על המודל לחצו כאן, לצפייה בקטלוג המלא לחצו כאן)

מה שתלמדו:

  • הבנת מסרים שלא כתובים מפורשות בטקסט
  • יצירת פעילות המזמנת חווית למידה משמעותית דרך חיבור בין הטקסט לעולמו של התלמיד

 

Description:

במקצועות רבי מלל, יש לנו הקוראים מקום להביא את הפרשנות האישית שלנו. מדובר בעיקר על כל אותם חלקים "ספרותיים": הדימויים, המטאפורות, האנלוגיות. כל אלו הם מרכיבים שהופכים את הקריאה לאקטיבית ומשמעותית, בדיוק בגלל שהם פתוחים לפרשנות.
אבל זה גם האתגר הגדול של ללמד מקצועות רבי מלל, כי בעצם, מה שאנחנו מבקשים מהתלמידים זה לשים לב לכל מה שלא כתוב במפורש בטקסט. לנו המבוגרים זה אולי בא בקלות, אבל הילדים הרבה פעמים לא קוראים "בין השורות" ומפספסים את המשמעויות השונות שיש בטקסט.
בקורס הזה נכיר פרקטיקה שנעזרת בפרשנות האישית של כל תלמיד ותלמידה בכיתה. נבקש מהם למצוא בתוכם פרשנות ייחודית בעזרת תמונות וסרטונים שהם מכירים ושמזכירים להם את הטקסט שאנחנו לומדים, ולאחר מכן ניצור דיון כיתתי כדי להשוות בין הפרשנויות, ולבדוק אילו מהן אכן עוזרות להבין את המסרים בטקסט המקורי.

The course is open. Registration is open

Other courses that may interest you

In CampusIL you can find dozens of courses in various subjects: